Kunnskapsministeren ser verdien av kulturskolens kompetanse

img_671.jpg
SER VERDIEN AV KULTURSKOLEN: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. (Foto: Thomas Haugersveen / Statsministerens kontor)
17.01.2014 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kunnskapsministeren ser verdien av kulturskolens kompetanse

OSLO: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ser at (grunn)skolen i sitt arbeid med kompetansemål i aktuelle fag kan trekke verdifulle veksler på verdien av kulturskolens kompetanse. Men det betyr ikke gjenoppliving av statlig støtte til kulturskoletimen.

 

Det går fram av svaret Røe Isaksen gir på Norsk kulturskoleråds åpne brev til ham.

 

Røe Isaksen takker for et engasjert innspill, og lover at elevene skal møte et mangfold av kunst og kulturelle uttrykk på alle nivåer i opplæringen. Han viser til at det i læreplanverkets del to, vektlegges kulturell kompetanse som et prinsipp som skal gjelde for alle fag og nivåer i grunnopplæringen.

 

Kunnskapsministeren skriver at det er behov for å se på hvordan en kan få bedre koordinering og samlet innsats fra kunst- og kulturfaglige miljøer som har aktiviteter rettet mot skolen. I den forbindelse nevner han spesielt arbeidet til den regjeringsoppnevnte ekspertgruppa for kunst og kultur i opplæringen som skal levere sin innstilling i april.

 

Men uansett hva den gruppa kommer fram til, Røe Isaksen og dagens regjering har ingen planer om å gjenopplive støtten til kulturskoletimen.

 

"Skolens arbeid med kompetansemål i aktuelle fag får verdifull bistand fra den kompetansen kulturskolene har. Jeg ønsker å understreke at det fortsatt er rom for at kommunene lokalt kan finne gode samarbeidsformer mellom skolen/SFO og kulturskolen. Regjeringen har tillit til at kommunene finner gode løsninger på dette uten statlig innblanding", skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Les hele svaret fra kunnskapsministeren her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les flere nyheter!