Ny veiledningsbok i teaterfaget - kan bestilles

img_667.jpg
img_667.jpg
08.01.2014 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ny veiledningsbok i teaterfaget - kan bestilles

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd kan nå presentere fjerde bok i «idébok»-serien. Denne gang er det teaterfaget i kulturskolen som er tilgodesett med en veiledningsbok.

 

Boka kan bestilles på kulturskoleradet.no her

 

Les anmeldelse i Drama 01/2014

 

– Per dags dato er det under halvparten av de norske kulturskolene som har et tilbud innen teater. De tilbudene som eksisterer er veldig ulike både i omfang og kvalitet. Norsk kulturskoleråd håper at denne boka kan stimulere flere kulturskoler til å sette i gang et teatertilbud. Videre håper vi at boka kan være en motivasjonsfaktor i videreutviklinga av teatertilbudet i de kulturskolene som allerede gir et tilbud på området.

 

Det sier Hilde Roald Bern, fagkoordinator for teater i Norsk kulturskoleråd.

Hun har vært ansvarlig for bokprosjektet, som nå har materialisert seg i «Veiledningsbok: Teater i kulturskolen», forfattet av Kirsti B. Ulvestad og nå mulig å bestille på nettstedet kulturskoleradet.no, der du også finner mer informasjon om boka.

 

Bokideen ble født i 2011

 

Våren 2011 initierte Norsk kulturskoleråd etableringa av en nasjonal ressursgruppe for teater i kulturskolen, og veiledningsboka er ett av tiltakene som er satt i gang siden den gang.

 

– Vi spurte Kirsti B. Ulvestad om å forfatte boka, og vi er veldig glade for at hun takka ja til oppgaven. Ulvestad har solid fagkompetanse innen teater, og god kjennskap til teaterfaget i kulturskolen etter sin tid som fagkonsulent for teater i Norsk kulturskoleråd, sier Hilde Roald Bern. Videre har Ulvestad vært engasjert som scenekunstprodusent i Hedmark, og hun driver nå produksjonsselskapet Ulv SceneProduktion og Cirkus KhaOom.

 

– Det er også andre som har vært involvert i produksjonen av denne boka, og som fortjener takk. Blant disse er medlemmene i den nasjonale ressursgruppa: Kristin Geiring, Hanne Riege, Veslemøy Ellefsen og Knut Olav Brekklund Sæves. Videre har vi fått viktige innspill fra teaterlærerne Frøydis Rui-Rahman, Kirsten Jæger Steffensen, Olla Rypdal og Karoline Meyer, sier prosjektleder Hilde Roald Bern.

 

Fundamentert på rammeplanføringer

 

– Innholdet i denne boken bærer naturlig nok preg av mitt eget personlige syn på teater, samt av hvilket verdisyn jeg har i forhold til undervisning av barn og unge innenfor kunstfaget teater. Dog har jeg gjort mitt ytterste for å begrunne bokens standpunkt i lys av teaterfaglige samt pedagogiske diskurser, sier Kirsti B. Ulvestad i bokas forord.

 

Føringene i Kulturskolens rammeplan «På vei til mangfold» fra 2003 danner mye av bokas faglige fundament, og Ulvestads sier at hennes arbeid har bestått i å tilføre dette fundamentet et reisverk i kraft av praktiske og konkrete verktøy i arbeidet med teater og scenekunst for barn og unge.

 

Firedelt bok

 

Bokas er inndelt i fire deler med en logisk oppbygning. Med utgangspunkt i fokus for undervisningen («hvorfor») går boka videre til å omhandle undervisningens substans («hva») til praktisering av teater på scenen («hvordan»).

 

Til slutt byr boka på en rekke verktøy innenfor prosjektledelse med henblikk på å styrke arbeidsprosessene som er knyttet til en teaterproduksjon. De fire delene kan leses uavhengig av hverandre, men forfatteren mener det er en fordel å lese kapittel én først, av hensyn til bokens faglige fundament.

 

 

Les flere nyheter!