Forskningskonferansen rett rundt hjørnet

img_915.jpeg
img_915.jpeg
22.10.2015 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Forskningskonferansen rett rundt hjørnet

TRONDHEIM: Forskningskonferansen «Cutting edge kulturskole - forskning, fag og praksiser i manesjen», starter i dag. Årets konferanse med fokus på kulturskolerelatert forskning arrangeres i Trondheim 27.-28. oktober.

 

90 deltakere fra inn- og utland deltar på konferansen som setter fokus på en nyskapende kulturskole - en kulturskole for det 21. århundre.

 

 

Det er Nettverk for kulturskolerelatert forskning i samarbeid med Norsk kulturskoleråd og Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) som inviterer til denne konferansen.

 

Den femte konferansen for kulturskolerelatert forskning setter kulturskolen i det 21. århundre i manesjens rampelys. Samtiden er en hybrid av identiteter, kulturer, stemmer og forståelser som er i stadig bevegelse der estetiske læringsaktiviteter knyttet til ulike kunstfag har en viktig funksjon. Kulturskolen har mulighet å være cutting edge - i front - nå det gjelder barn og unges læring, identitetsskaping og danning.

 

Tema for årets konferanse er forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til hvordan kulturskolen kan være i front og utvikle praksiser, arenaer og møtepunkter som gjør kulturskolen til en slik sentral aktør. I dette er spørsmål både om hva «cutting edge» er i samtidens kulturskole, om kunstfagdidaktikk(er), kunstpedagogikk(er), flerfaglighet, tverrfaglighet, kulturskolens betydning for deltakere, utdanningsinstitusjoner og kommuner samt metodologier knyttet til forskning på slike spørsmål, relevante.

 

Arrangøren mener konferansen er av interesse for kunstpedagoger, kunstner-lærere, forskere, (kultur)skoleledere, PhD- og masterstudenter på et bredt, dynamisk og flerfaglig kulturskolerelatert forskningsfelt.

 

Forskningskonferansens egen side

 

Publikasjoner

 

Proceedings - konferanserapport

JASEd (Journal of Research in Arts and Sports Education)

 

 

 

 

Les flere nyheter!