Høringsuttalelse Fremtidens skole

img_912.JPG
LOVPÅLAGT SKOLE: Kulturskole er et lovpålagt skoleslag, men ikke nevnt i NOU-utredningen om fremtidens norske skole.
21.10.2015 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Høringsuttalelse Fremtidens skole

TRONDHEIM: Det sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd. Gjennom sin høringsuttalelse på utredningen "NOU 2015:8 Fremtidens skole – fornyelse av fag og kompetanser" vil kulturskolerådet vise at kulturskolen kan spille en viktig rolle i utviklinga av fremtidens skole.

 

Les hele høringsuttalelsen fra Norsk kulturskoleråd

 

Les NOU 2015:8 Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser

 

– Som lovpålagt skoleslag synes vi selvsagt at kulturskolen burde vært omtalt i en slik utredning. Derfor har Norsk kulturskoleråd i høringen løftet frem elementer som er viktig ut fra et kulturskoleperspektiv. Vi har også tillatt oss å vise at kulturskolerådet som en nasjonal organisasjon ønsker å være en viktig bidragsyter i arbeidet fremover, sier Morten Christiansen (bildet t.h.).

 

– Mange viktig og riktige anbefalinger

 

Norsk kulturskoleråd er ellers fornøyd med veldig mye av innholdet i utredningen. Blant annet formuleringen av det brede kompetansebegrepet som legges til grunn for fremtidens skole. "Dette viser en helhetstenking som fremmer det som kan kalles estetiske læreprosesser", skriver Morten Christiansen i høringsuttalelsen.

 

Norsk kulturskoleråd mener utredningen danner grunnlaget for en nødvendig modernisering av skolen, og at den har mange viktige og riktige anbefalinger for å utvikle fremtidens skole.

 

"Det er et godt grep med en reformulering fra dagens "grunnleggende ferdigheter" til et mer kompetansebasert fokus. Det brede kompetansebegrepet som Ludvigsen-utvalget har tatt i bruk er uttrykk for et helhetlig elevsyn som vil gagne norsk skole", skriver Christiansen i Norsk kulturskoleråds høringsuttalelse.

 

Suksessfaktorer

 

Slik Norsk kulturskoleråd ser det, er spesielt det at fokuset på estetiske fag er løftet fram gjennom utredningen, et avgjørende grep.

 

"Vi mener at for å kunne nærme oss intensjonene i utredningen er det en forutsetning at skolen har kompetanser i estetiske fag, og ikke minst, har innsikt i estetiske læreprosesser", heter det i Norsk kulturskoleråds høringsuttalelse. Estetiske og kunstfaglige tilnærminger fremheves som suksessfaktorer når fremtidens skole skal bygges. Og Norsk kulturskoleråd mener at landets kulturskoler kan spille en viktig rolle som samarbeidspartnere for grunnskolene. 

 

 

Les flere nyheter!