KrF-budsjettforslag

img_926.png
EKSTRA STØTTE: Knut Arild Hareide og Kristelig Folkeparti ønsker å gi tre millioner kroner ekstra i utviklingsmidler til Norsk kulturskoleråd.
29.10.2015 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

KrF-budsjettforslag

OSLO: Tre millioner kroner ekstra i utviklingsmidler til Norsk kulturskoleråd. Det foreslår Kristelig Folkeparti i sitt alternative budsjett.

 

Les alt om KrFs alternative budsjett på krf.no her

 

Om dette skulle bli en realitet når regjeringen har ferdigforhandlet med KrF og Venstre, vil disse pengene komme kulturskolen til gode gjennom utviklingstiltak i regi av Norsk kulturskoleråd.

 

Dette vil være et kjærkomment og verdifullt tilskudd i 2016, når Norsk kulturskoleråd for alvor skal i gang med å hjelpe kommunene med å ta i bruk den nye rammeplanen for kulturskolen, «Mangfold og fordypning».

 

"Sosialt budsjett for en ny tid"

 

«Et sosialt budsjett for en ny tid» er satt som tittel for KrFs alternative budsjett. Høyest flagger KrF at de foreslår flere lærere i barneskolen, bedre bemanning i barnehagene og økt engangsstønad for unge foreldre. Partier vil også styrke legedekningen på sykehjem og øke minstepensjonen for enslige minstepensjonister.

 

Dessuten prioriterer KrF tiltak for å styrke verdiskapingen i hele landet på kort og lang sikt i møte med ledigheten og omstillingsbehovet i norsk økonomi.

 

Innen skole og utdanning prioriterer KrF slik målt i kroner:

 

• Tilskudd økt lærertetthet (1.-4.trinn): 320 mill. kr

• Opprette lokal frafallspott som kommuner kan søke om midler til lokale prosjekt: 10 mill. kr

• Videreføre pott for lokale initiativ mot mobbing: 10 mill. kr

• Ikke behovsprøve bostipend lærlinger: 21 mill. kr

• Øke lærlingtilskuddet med 5000 kr: 98 mill. kr

• Fjerne gebyr for lydbøker til lesesvake: 8,8 mill. kr

• Økt kapitaltilskudd til friskoler: 30 mill. kr

• Rekrutteringsstillonger ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Høgskolen i Oslo og Akershus, Nord Universitetet, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger: 50 mill. kr

• Styrke Studieforbund: 15 mill. kr

• Flere elever ved Signos internatskole i Andebu: 2 mill. kr

• Beholde Sameskolen i Midt-Norge: 3,3 mill. kr

• Teknisk senter, Lister/Flekkefjord: 0,75 mill. kr

• Studieplasser ved NLA Høgskolen: 5,7 mill. kr

• Studieplasser ved Musikkteaterhøgskolen: 4 mill. kr

• Oppstart av Master i scenografi ved Høgskolen i Østfold: 0,2 mill. kr

• Nybygg til SEARCH ved NMBU Høyland: 8 mill. kr

• Høgskolesenteret i Kristiansund: 4 mill. kr

• Utviklingsmidler til Norsk kulturskoleråd: 3 mill. kr

• Stiftelsen Arkivet: 1,5 mill. kr

 

Innen kultur prioriterer KrF slik målt i kroner:

 

• Økt sats kunstnerstipend: 8,9 mill. kr

• Skuespiller- og dansealliansen. Ansette frilans dansere og skuespillere: 5 mill. kr

• Ny assistentordning for unge billedkunstnere: 6 mill. kr

• Musikkensembler og kor i det frie kulturfeltet: 20 mill. kr

• Fortidsminneforeningen. Driftsstøtte som museum: 5 mill. kr

• Ishavsmuseet Aarvaak - formidling av fangsthistoria i polare strøk: 2 mill. kr

• Lysbuen museum: 1 mill. kr

• Trastad Samlinger ved Sør-Troms museum, Outsider Art: 1 mill. kr

• Jødisk museum, Oslo: 1 mill. kr

• Jødisk museum, Trondheim: 0,75 mill. kr

• Gulatinget som formidlingsarena og markeringssted: 0,5 mill. kr

• Nytt arkivbygg på Tynset. Oppstartsbevilgning: 10 mill. kr

• Midler til synstolkning av film og teksting av dubbede barnefilmer: 1,3 mill. kr

• Opera Østfold. Lik bevilgningsnøkkel som andre: 4 mill. kr

• Samiske aviser: 2 mill. kr

 

 

 

Les flere nyheter!