Kulturskoledagene ganger fire i november

img_905.png
img_905.png
05.10.2015 Egil Hofsli (tekst og fotokollasj)
Del på:

Kulturskoledagene ganger fire i november

BERGEN: Kulturskoledagene i Hammerfest og Tromsø etterfølges i november av hele fire Kulturskoledagene-arrangement. Først i Bergen, så i Molde, Bodø og Stjørdal.

 

Kulturskolens nye rammeplan, kulturskolens rolle i samfunnet og kommunesamarbeid blir sentrale tema også i denne runden med Kulturskoledagene.

 

Stedene, datoene, programmene

 

Her kan du melde deg på til Kulturskoledagene 2015-2016

 

Etter fire ganger Kulturskoledagene i november, gjenstår ett Kulturskoledagene-arrangement i skoleåret 2015-2016. Det finner sted på Gardermoen i Ullensaker 2. - 3. februar. Program for det arrangementet skal etter planen komme i uke 41. 

 

Åttende skoleåret med Kulturskoledagene

 

Siden "premieren" i Molde i 2005 har Kulturskoledagene blitt arrangert i alt sju ganger (før dette skoleåret), og flere tusen deltakere har fått verdifull inspirasjon og faglig oppdatering gjennom disse nasjonale arrangementene. Nå foredles og fornyes Kulturskoledagene, og arrangeres flere steder i landet i løpet av skoleåret 2015/2016. Dette for å nå flest mulig av medlemskommunene nærmere «der de bor».

 

Kulturskoledagene dette skoleåret vil være sentrale møtepunkt for alle som arbeider med implementeringen av kulturskolenes nye rammeplan, «Mangfold og fordypning». Både for kulturskoleeiere, -ledere og -pedagoger.

 

Kulturskoledagene blir denne gangen nærmest et «rammeplan-kick-off» for kulturskoleeiere, - ledere og -pedagoger. Med utgangspunkt i den nye rammeplanen for kulturskolen vil Kulturskoledagene tilby foredrag og ulike sesjoner med fokus på fagområder i rammeplanen, som vil komme til å berøre undervisningen i kulturskolene i framtida.

 

Innhold

 

Hovedinnholdet i Kulturskoledagene er tilnærmet likt over hele landet, men med muligheter for lokale tillegg og tilpasninger. Foredrag, gruppediskusjoner og debatt vil belyse viktige innfallsvinkler til «mangfold og fordypning» via fem viktige overskrifter:

 

  • Hva - rammer rammeplanen meg? 

Om «Mangfold og fordypning» -  ulike roller, oppgaver og forventninger

 

  • Den gode kulturskoleeier 

Kulturskolens rolle i samfunnet

 

  • Kvalitet og kompetanse i kulturskolen (Ulike gruppeøkter)

Kommunens ansvar som skoleeier

Kulturskolens verdigrunnlag

Lokalt utviklingsarbeid og læreplanutvikling

 

  • Kulturskolens rolle i et dannelsesperspektiv

Elevens læring i fremtidens (kultur)skole

 

  • Kulturskole for alle!

Organisering av opplæringen og lærerkompetanse på ulike nivå

 

 

Les flere nyheter!