antimobbing

img_1004.jpg
img_1004.jpg
01.03.2016 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

antimobbing

ELVERUM: Organisasjonen Oss Mot Mobbing ønsker seg mange kulturskoleelever med på laget når organisasjonen sammen med Charity Bikers MC i juli står bak en motorsykkelkortesje i antimobbingens tegn fra Bodø til Lindesnes. 

 

Oss Mot Mobbing (OMM) er ikke ute etter kulturskoleelever eller -lærere til å sitte bakpå de 2133 kilometerne som skal tilbakelegges i perioden 2.-15. juli. Derimot vil det være veldig kjærkomment med kulturskoleengasjement i praksis knyttet til arrangement underveis, der tanken er at det skal bli både appeller og kulturelle innslag.

 

– Vi ønsker å få med oss ungdom som sammen med oss vil sette fokus på nei til mobbing, sier Bente Holen Bakken på vegne av OMM. Holen Bakken har tidligere arbeidet ved Elverum kulturskole, i dag er hun adjunkt ansatt ved Elverum videregående skole og engasjert i OMM som frivillig.

 

Kan bidra med ulike kulturuttrykk

 

– Kulturskoleelevene kan vise sitt engasjement mot mobbing på mange vis, som å synge, spille, lese dikt, danse og spille teater. Får vi to-tre innslag med kulturskoleelever på hvert sted, vil det være veldig kjærkomment og viktig. Og det blir trolig god mediedekning av dette. Trolig vil VG være med og lage reportasjestoff på hele eller deler av turen, sier Holen Bakken.

 

Dette er kommuner kortesjen mot mobbing skal besøke underveis og arrangere antimobbings-markeringer i: Bodø, Rana, Mosjøen, Namsos, Trondheim, Molde, Førde, Bergen, Karmøy, Stavanger og Lindenes.

 

Fins det kulturskoleelever i disse kommunene som vil være med og bidra på disse markeringene, kan disse - eller deres lærere - kontakte OMM via e-postadressen ommrun@omm.no. Mer informasjon fins på nettstedet omm.no og facebooksida OMM Run.

 

Holen Bakken sier at OMM er veldig takknemlig overfor kulturskolelærere og –ledere som tar tak og videreformidler informasjon om denne saken til sin kulturskoles elever. Hun vet det er ferietid når "runnet" arrangeres, men håper likevel det fins elever som har tid og lyst til å delta.

 

OMMs oppstart

 

Kristian Sætre (19) er initiativtaker og grunnlegger av Oss Mot Mobbing. I en alder av 16 så han seg lei av å se medelevers ensomhet og utrygghet. Han bestemte seg for å gjøre noe. Da så Oss Mot Mobbing dagens lys. Et styre ble satt sammen og organisasjonen ble registrert i Brønnøysund.

 

OMMs hovedmål

 

OMM har som hovedmål å stoppe mobbing. OMM ønsker å være en kilde for og en formidler av informasjon og kunnskap om mobbing i Norge. Organisasjonen har som intensjon å være en støttespiller for de som føler seg mobbet samt videreformidle kontakt til hjelpeinstanser der det ønskelig eller nødvendig. OMM vil arbeide for et miljø preget av aksept og forståelse, en tilværelse med økt trygghet, og være med å gi unge mennesker økt selvtillit og selvaktelse.

 

 

 

Les flere nyheter!