Prosjektstilling

img_1014.png
img_1014.png
16.03.2016 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Prosjektstilling

STEINKJER: Norsk kulturskoleråd og KS samarbeider om en nytt kulturprosjekt, og i den forbindelse søker de nå etter rådgiver/prosjektleder for felles kultursatsing. Søknadsfrist: 22. april.

 

Kontorsted blir KS Nord-Trøndelags kontor i Steinkjer.

 

 Søknadsfrist: 22. april.

 

Stillingen lyses ut som en toårig prosjektstilling, med mulighet for forlengelse. Avdeling for Utdanning i KS har arbeidsgiveransvaret. Det opprettes ei styringsgruppe med representanter fra KS og kulturskolerådet. Kontorstedet er Steinkjer ved KS Nord-Trøndelag sitt kontor på Fylkets hus. Det må påregnes betydelig reiseaktivitet.

 

Norsk kulturskoleråd og KS er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

 

Arbeidsoppgaver

 

 • Bidra til bevisstgjøring av kultur som interessepolitisk område i KS, regionalt og nasjonalt
 • Kartlegge hvilke kulturområder det er naturlig at KS og kulturskolerådet skal bygge kompetanse på og konsentrere seg om
 • Utstrakt medlemsdialog på områder som kommunenes eierrolle for kulturskolene og kultursektoren for øvrig
 • Identifisere og initiere aktuelle FoU-prosjekt innenfor kulturområdet
 • Lede og delta i prosesser sammen med både interne og eksterne aktører innen kulturområdet
 • Delta i implementering av ny rammeplan for kulturskolene i Norge gjennom veilederkorps
 • Arbeidsoppgaver i forhold til Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag

 

Ønskede kvalifikasjoner

 

 • Relasjonsbygger
 • God kjennskap til kulturskole og kulturfeltet, regionalt og nasjonalt
 • Erfaring fra arbeid i kommunal forvaltning
 • Erfaring fra prosjektledelse og organisatorisk arbeid
 • Høyere utdanning

 

Om arbeidsgiveren

 

KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon for landets kommuner, fylkeskommuner og over 500 kommunale bedrifter. KS er forhandlingsmotpart for 400.000 ansatte i kommunalsektor. KS arbeider for en selvstendig og nyskapende kommunesektor og er medlemmenes viktigste utviklingspartner.

 

Norsk kulturskoleråd er en medlemsorganisasjon for kommuner med kommunale kulturskoler og skal være en drivkraft for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne. Kulturskolerådet har i dag 418 medlemskommuner med om lag 103.000 elever.

 

 

 

Les flere nyheter!