Kulturskolenes lederkonferanse 2016 starter

img_1023.png
KONFERANSEINNSLAG: Noen av aktørene på årets lederkonferanse.
29.03.2016 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Kulturskolenes lederkonferanse 2016 starter

OSLO: 31. mars og 1. april arrangerte Norsk kulturskoleråd og Norges musikkhøgskole den sjuende Kulturskolenes lederkonferanse. Kulturskoleutvikling er konferansens hovedtema.

 

Bilder fra årets lederkonferanse ser du her

Oppdateres flere ganger - endelig oppdatert: 1. april kl. 14.40

 

Programmet for Kulturskolenes lederkonferanse 2016

 

Omtaler av foredragsholdere    Omtaler av kunstneriske innslag

 

ECMA-konsertprogrammet

 

Kulturskolenes lederkonferanse 2016 samlet 150 deltakere og satte fokus på hovedtemaet fra mange vinkler. Det handlet naturlig nok en god del om den nye rammeplanen for kulturskolen som i regi av Norsk kulturskoleråd nærmer seg ferdig produkt.

 

Andre viktige stikkord for konferansens innhold: forhold som fremmer læringsutbytte i skolen, strategisk lederarbeid i kulturskolen, lokalt læreplanarbeid, kulturskolen som del av en kommunal tjeneste, kulturskolen og UKM, PULS for kulturskole.

 

Hovedtema og undertema ble belyst gjennom plenumsforedrag og diskusjoner i grupper.

 

Arrangørene hadde følgende hovedmålgrupper i hodet da programmet ble utarbeidet: kulturskoleledere, kulturskoleeiere, oppvekstsjefer og ledere av kulturorganisasjoner. Men konferansen vil trolig ha interesse også for lærere og ledere i den videregående skolen, ved høgskoler og universitet samt representanter fra politiske fora både lokalt, regionalt og nasjonalt.

 

Åpnet med prisutdeling – avslutter med konsert

 

Utdeling av prisen Årets kulturskolekommune var en egen programpost ved innledningen av konferansen og Kongsberg kommune fikk prisen, mens en konsert med Lars Martin Myhre avrundet den. Myhre er artist, musiker, komponist og produsent. Mest kjent for sitt mangeårige, suksessfylte samarbeid med Odd Børretzen, men også en meget anerkjent soloartist.

 

Et kunstnerisk innslag ved Regnbuekoret fra Sørum og NMH-rektor Peter Tornquists velkomsthilsen kom i forkant av prisutdelinga, som styreleder Nils R. Sandal i Norsk kulturskoleråd ledet.

 

Etter lunsj ble ordet gitt til Johan From, som holdt innledningsforedraget «Forhold som fremmer læringsutbytte i skolen – noe å lære for kulturskolen?». From er professor ved Handelshøyskolen BI.

 

Etter Froms foredrag presenterte Gunnar Skaar og Wenche Waagen - begge sentrale i rammeplanarbeidet Norsk kulturskoleråd har som hovedoppgave for tida - det første temaet (av tre) som skal diskuteres på konferansen: «Lokalt utviklingsarbeid og læreplanarbeid med utgangspunkt i grunnprogram, kjerneprogram og fordypning».

 

Deretter fordelte deltakerne seg på tre diskusjonsgrupper med utgangspunkt i den nye rammeplanen for kulturskolen, diskusjonsgrupper ledet av henholdsvis Waagen og Skaar samt Heidi Hesselberg Løken (nestleder i Norsk kulturskoleråd).

 

Første konferansedag fikk konferansedeltakerne dessuten muligheten til gratis å være publikum på en konsert med noen av Europas beste kammerensembler, som deltar på European Chamber Music Academy på NMH den aktuelle uka.

 

To nye tema til diskusjon

 

Også dag to ble innledet kunstnerisk, med orgelmusikk framført av Henrik Mathias Bechstrøm, drømmestipendmottaker i 2015, fra Bodø. Henrik ble samtidig - og helt overraskende - ble tildelt et Drømmetreff fra Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping.

 

Så ble det innledet til diskusjonstema to og tre. Inger-Anne Westby, førstelektor ved NMH, innledet om «Rammeplan og Norges musikkhøgskole: Hvordan kan NMH bidra til kommunenes implementering av ny rammeplan for kulturskolen?».

 

Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd, og Jarl Inge Wærness fra Conexus, innledet om PULS for kulturskole. De to innlederne vil deretter lede hver sin diskusjonsgruppe.

 

Konferansens siste hovedpost var konsert med Lars Martin Myhre.

 

 

Les flere nyheter!