Disse 15 får insentivmidler til inkluderingsarbeid i kulturskoleregi

2017 Inkludering 15.6.JPG
2017 Inkludering 15.6.JPG
10.06.2020 Egil Hofsli (tekst) Thor Nielsen (foto)
Del på:

Disse 15 får insentivmidler til inkluderingsarbeid i kulturskoleregi

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har igjen tildelt 15 kulturskoler insentivmidler til arbeidet med å fokusere inkludering. Hver av disse kulturskolene får 10 000 kroner for å komme ut av startblokkene i sin inkluderingssatsing.

 

Disse 15 kulturskolene, som omfatter 18 kommuner, får insentivmidler i 2020:

 

 • Nordkapp kulturskole
 • ETS kulturskole (Evenes, Tjeldsund, Skånland)
 • Kulturskolen for AlLe (Alstahaug, Leirfjord)
 • Steinkjer kulturskole
 • Selbu kulturskole
 • Kulturskolen i Melhus
 • Kulturskolen i Midtre Gauldal
 • Oppdal kulturskole
 • Hareid musikk- og kulturskule
 • Sogn kulturskule
 • Lindenes kulturskole
 • Lier kulturskole
 • Ullensaker kulturskole
 • Søndre Land kulturskole
 • Vang kulturskule

I alt søkte 42 kulturskoler om å få tildelt insentivmidler til arbeid med å fokusere inkludering.

 

Denne tildelingen av insentivmidler er i tråd med Norsk kulturskoleråds strategidokument for oppfølging av Landstingsvedtak 5.1 Flyktninger og kulturskolen. Dette er tredje og siste året slike intensivmidler tildeles av kulturskolerådet, og dermed har totalt 45 kulturskoler fått slik starthjelp i sin inkluderingsatsing. Norsk kulturskoleråd tenker at denne økonomiske støtten først og fremst er et bidrag til å kjøpe tid til å bli kjent og skape kontakter i egen kommune.

 

– Vi anerkjenner at kulturskolen kan og bør fungere som et knutepunkt og yte et stort bidrag i å skape mer inkluderende lokalsamfunn, men at det kan være vanskelig å komme i gang med samarbeid om dette viktige samfunnsoppdraget. Vårt håp er at insentivmidlene kan sørge for at kulturskolen kan bruke noen dager til å kartlegge og samsnakke med kommunens forskjellige etater og frivillige lokale aktører, sier Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd. – Hovedmålet med dette er å bli kjent med hverandres aktiviteter, og gjennom dette kunne initiere felles aktiviteter eller utnytte hverandres kompetanse til beste for kommunens innbyggere.

 

Kulturskolen godt egnet for inkluderingssatsing

 

Kulturskolen er av KS fremhevet som en arena der inkludering kan skje. Det er allerede flere gode eksempler på kulturskoler som får til ting innenfor dette området. FoU-leder Anders Rønningen sier at det ser ut som ett viktig suksesskriterium er at kulturskolen samarbeid med andre aktører - som mottaksskoler, voksenopplæring, flyktningtjeneste, NAV, grunnskoler, internasjonale foreninger og asylmottak.

 

– Det er mange aktører i kommunen som har med flyktninger og innvandrere å gjøre. Blant kommunale etater og frivillige aktører i samme kommune fins mye kunnskap om hvordan en kan skape et mer inkluderende lokalsamfunn og mange aktiviteter som bidrar til dette. Det er i kommunene og i lokalsamfunnet at inkludering kan skje, og det er viktig at kommunene har en helhetlig strategi og en oversikt over de som kan bidra til dette, sier Anders Rønningen i Norsk kulturskoleråd.

  

Norsk kulturskoleråd har valgt ut hvem som får midler ut i fra følgende kriterier:

 

 • Forventet effekt.
 • Vilje til å arbeide med fokusområdet.

Det stilles ikke krav til tidkrevende dokumentasjon for bruken av midlene. Kulturskolerådet forutsetter likevel en kort rapport om hva som er gjort: Hvilke etater/aktører som er besøkt, og hvorvidt det er utsikter til konkret samarbeid som følge av dette.

 

– I tillegg ber vi om velvilje fra kulturskolene til å dele erfaringer om kommunalt samarbeid med dette fokuset, sier FoU-leder Anders Rønningen i Norsk kulturskoleråd.

 

Les mer om hva Norsk kulturskoleråd har bidratt med for å gjøre kulturskolen til en enda mer inkluderende arena de siste årene

Les flere nyheter!