Kulturskolen tatt inn i Kunnskapsdepartementets satsing på samarbeid i lærerutdanningene

04.05.2020 Egil Hofsli
Del på:

Kulturskolen tatt inn i Kunnskapsdepartementets satsing på samarbeid i lærerutdanningene

TØNSBERG: Kunnskapsdepartementet har gjort en supplerende bevilgning for «samarbeid i lærerutdanningene», og kulturskolen er omtalt i tildelingsbrevet. – Det er et lite, men viktig bevis for at kulturskolen i større grad enn før tenkes inn i strategier og ordninger for kompetanseheving og utvikling fra statlig hold, sier Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd.

 

I dette aktuelle tildelingsbrevet, som også er sendt i kopi til Norsk kulturskoleråd, henvises det til Lærerutdanning 2025, Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene.

 

Denne strategien legger stor vekt på samarbeid mellom lærerutdanningene og praksisfeltet. «Universitetsskoler» eller "lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbarnehager» er et vesentlig innsatsområde i strategien, men det er ikke åpnet for universitetskulturskoler eller nevnt noe om kulturskolefeltet i det hele tatt.

 

Dette kom imidlertid til fulle i den senere «PE-strategien», hvor kulturskolen er sterkt til stede, og ses på som en naturlig samarbeidspart både for grunnskolen, barnehagene og lærerutdanningene for å øke den estetiske kompetansen i skole og barnehage. I bevilgningene som er gjort til praksissamarbeid for lærerskolene over statsbudsjettet fram til nå, som altså er knyttet inn mot disse strategiene, har ikke kulturskolen vært eksplisitt nevnt, og det er derfor fortsatt en vei å gå før lærerutdanningene selv benytter slike midler for å opprette eller styrke samarbeidet med kulturskolene.

 

Les også: Kulturskolen sentral i regjeringas strategi for å styrke kompetansen i barnehage og grunnskole

 

Den aktuelle supplerende bevilgningen som kom nå, har en prioritering for barnehagelærerutdanning, men er viktig for kulturskoleområdet fordi det kommer fram at Kunnskapsdepartementet tenker inn kulturskolen i ordningen i en større grad. I tildelingsbrevet skrives det at «målet med midlene er å legge til rette for partnerskap mellom læresteder med lærerutdanning, og en lokal lærerarbeidsgiver. Partnerskapene skal inkludere forskning og utprøvende praksis i skole eller barnehage, og kan også omfatte kulturskole. Samarbeidet skal bidra til å styrke praksis og FoU i lærerutdanningene».

 

FoU-leder Anders Rønningen i Norsk kulturskoleråd, som arbeider mye med å legge til rette for tettere samarbeid mellom universiteter og høgskoler og kulturskolefeltet, sier dette om tildelingsbrevet:

 

– At kulturskolen er nevnt er et lite, men viktig bevis for at kulturskolen i større grad enn før tenkes inn i strategier og ordninger for kompetanseheving og utvikling fra statlig hold. Kulturskolen er et eget skoleslag som sorterer inn under Kunnskapsdepartementets område, men har likevel slitt med å bli skikkelig inkludert i nasjonale satsninger på kompetanseheving og i ordninger som ivaretas av Utdanningsdirektoratet (Udir) eller av Kunnskapsdepartementet direkte. Vi har nå et godt samarbeid med Kunnskapsdepartementet, likeså med Udir, og vil fortsette å øke fokuset på samarbeid mellom kulturskolefeltet og UH-sektor, sier Anders Rønningen.

 

Hans håp er at også kulturskolen skal kunne prioriteres i en tildeling – slik barnehagelærerutdanningen prioriteres i denne supplerende tildelingen.

 

– Vi tror ikke det holder bare å nevne kulturskolen. Insentiver må til, for at lærerutdanningene skal inngå mer langsiktige samarbeid med kulturskoler slik det tenkes. Kulturskolerådets arbeid med universitetskulturskoler, og webinaret 6. mai om kulturskole og praktisk-pedagogisk utdanning, er viktig i så måte, sier FoU-leder Anders Rønningen i Norsk kulturskoleråd

Les flere nyheter!