Udir arrangerte verksted for å bli god på kulturskolesynliggjøring

2020 Udir verksted 5.5.png
VERKSTED: Utdanningsdirektoratet har arrangert et verksted med fokus på å lage informasjon om kulturskolen samt utvikle informasjon til foresatte om kulturskolen på flere språk.
05.05.2020 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Udir arrangerte verksted for å bli god på kulturskolesynliggjøring

OSLO: Utdanningsdirektoratet arrangerte tirsdag 5. mai et verksted med fokus på oppdraget direktoratet har fått fra Kunnskapsdepartementet, om å utarbeide og synliggjøre informasjon om kulturskolen samt utvikle informasjon om kulturskolen på flere språk  med foresatte som målgruppe.

 

På verkstedet – som ble arrangert som en videokonferanse – deltok inviterte bidragsytere fra Norsk kulturskoleråd, KS, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, flere kommuner representert ved kommuneledere og/eller grunn- og kulturskoleskoleledere samt ansatte i Utdanningsdirektoratet (Udir).

 

Fra deltakerne på verkstedet fikk Udir mange innspill om hva informasjonen bør inneholde og hvordan informasjonsarbeidet best kan gjøres.

 

Det aktuelle oppdraget Udir har mottatt fra sitt departement, er henta fra regjeringsstrategien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang – Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning».

 

Norsk kulturskoleråd bistår Udir

 

Norsk kulturskoleråd bistår Udir i deres arbeid med å løse oppdraget direktoratet har fått.

 

– Vi har blant annet bidratt ved å innhente kunnskap og informasjon fra kulturskoler/kommuner som i en undersøkelse i forbindelse med KIL-prosjektet sa seg villige til å være en ressurs i sammenhenger som denne, sier Merete Wilhelmsen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og sentral i kulturskolerådets hjelp til Udir. Om lag 40 kommuner meldte tilbake og bidro dermed til å legge grunnlaget for innholdet på dagens verksted. Kulturskolerådets arbeid med å hjelpe Udir står i tett relasjon til kulturskolerådets strategi for inkludering av flyktninger og innvandrere.

 

Fra Norsk kulturskoleråd deltok følgende på dagens verksted: FoU-leder Anders Rønningen, leder for veiledning og rammeplanutvikling Åste Selnæs Domaas, rådgiver Merete Wilhelmsen, og rådgiver Ragnhild Skille. Selnæs Domaas holdt et innlegg om Rammeplan for kulturskolen, samtlige deltok både i plenumsdebatt og gruppearbeid.

 

Etter verkstedet vil det nå bli arbeidet videre med materialet som kom inn på verkstedet, og kulturskolerådet vil fortsette å bistå Udir i deres arbeid fram mot sommeren.

 

Udir har frist til 1. september 2020 med å løse oppdraget Kunnskapsdepartementet har gitt direktoratet.

Les flere nyheter!