Bedre og utvidet kulturskolestatistikk

2020 GSI-sak 10.9.png
BEDRE STATISTIKK: Fra 2020-2021 skal GSI-statistikken også omfatte kulturskolelærernes utdanningsbakgrunn inklusive pedagogisk utdanning.
10.09.2020 Egil Hofsli (tekst) Thor Nielsen (foto)
Del på:

Bedre og utvidet kulturskolestatistikk

OSLO: Utdanningsdirektoratet er snart klar med et bedre skjema for innhenting av informasjon om kulturskolene. Dette vil bety en kvalitetsheving og en viktig utvidelse når det gjelder kulturskolestatistikken i Grunnskolens Informasjonssystem. Norsk kulturskoleråd bistår Udir i forbedringsarbeidet.

 

Det var i forbindelse med oppfølgingen av regjeringsstrategien Skaperglede, engasjement og utforskertrang (PE-strategien) at Utdanningsdirektoratet (Udir) fikk to oppdrag som gjelder kulturskolen.

 

Det første – som ble kvittert ut tidligere i september – omhandlet synliggjøring og informasjon om kulturskolen.

 

Nå er Udir i sluttfasen med det andre oppdraget: «Regjeringen vil finne løsninger for å få jevnlig informasjon og oversikt over kompetansen i kulturskolen og bruken av delte stillinger».

 

Norsk kulturskoleråd ble bedt om å bidra til å løse begge oppdragene, noe kulturskolerådet har gjort og fortsatt gjør.

 

Viktige endringer

 

Det vil komme flere endringer i selve GSI-skjemaet og i den tilhørende veilederen inneværende skoleår. Endringer i skjema vil i hovedsak omhandle tre forhold:

 

  • Undervisningspersonalets utdanningsbakgrunn inklusive pedagogisk utdanning
  • Delte stillinger
  • Informasjonsinnhenting om koronasituasjonen i kulturskolen (Her er spørsmålene lagt tett opp mot grunnskolens spørsmål i GSI)

FoU-leder Anders Rønningen i Norsk kulturskoleråd er svært glad for dette som nå skjer. Han sier at informasjonen i punkt 1 er spesielt viktig for å få en nasjonal oversikt over utdanningsbakgrunn og pedagogisk utdanning, og for å kunne forstå kompetansesituasjonen i kulturskolen over tid.

 

– Slik kan vi bedre legge til rette for et samarbeid med UH-sektor om utdanningstilbud for målgruppen. Dette sett i relasjon til Kompetanse for kvalitet, som også er en kompetansehevingsstrategi som gjelder for kulturskolens ansatte, sier Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd.

 

Årets GSI-innsamling åpner 25. september, med telledato 1. oktober. Innsamlinga stenger 23. oktober. Endelige tall for GSI 2020–2021 vil være offentlig tilgjengelig i desember 2020, og vil da være å finne på nettstedet gsi.udir.no her.

Les flere nyheter!