«Drodlinger – kulturskolens skissebok» – fornyelsen av Kulturskolekalenderen

13.01.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

«Drodlinger – kulturskolens skissebok» – fornyelsen av Kulturskolekalenderen

TRONDHEIM: Til skolestart høsten 2021 kommer «Drodlinger – kulturskolens skissebok». Et helt nytt konsept, men med element kjent fra Kulturskolekalenderen, som Norsk kulturskoleråd har laget siden 2002 – i samarbeid med både elever og lærere i kulturskolene. Også «drodlingsboka» behøver gode bidrag fra landets kulturskoleelever.

 

Den første utgaven av «Drodlinger – kulturskolens skissebok» skal være ferdig innen sommeren og i salg innen skolestart kommende høst. Den skal by på mer innhold enn Kulturskolekalenderen. Det todelte produktet skal også ha en kalenderdel, men i et annet format enn kalenderen. «Drodlingsboka» skal ikke på veggen, den skal helst brukes mer aktivt – og kreativt, håper Norsk kulturskoleråd.

 

– Vi inviterer kulturskoleelever – og vi håper også denne gangen på god assistanse fra deres lærere – til å sende oss dokumentasjon av faglig opplæring i kulturskolen. Vi ønsker oss fortsatt gode dokumentasjonsbilder som viser visuell kunst, men nå åpner vi også opp for bilder som på godt vis dokumenterer aktivitet i de andre fagene i kulturskolen, sier Fabiola Charry (bildet), rådgiver i Norsk kulturskoleråd og prosjektleder for «Drodlinger – kulturskolens skissebok».

 

Nå går det ut en formell henvendelse fra Norsk kulturskoleråd til de kommunale kulturskolene – en invitasjon til alle elever og deres lærere, om å bli med og lage en attraktiv, lekker og nyttig bok med flere funksjoner. I tillegg til fotodokumentasjon av visuell kunst og aktivitet knytta til de estetiske fagene, vil Norsk kulturskoleråd også gjerne ha elevbidrag i form av svært korte tekster (dikt o.l.) samt «godt sagt»-sitater om verdien av kulturskole og kultur.

 

Her ser du invitasjonen som sendes kulturskolene

Innsendingsfrist: 16. april 2021.

 

Charry forteller at en også ønsker å få med rikelig med skisser og drodlinger i boka, som eksempler på gode tankeprosesser og tegnefrihet.

 

– «Drodlingboka» skal synliggjøring de estetiske fagene, og være et utstillingsvindu som speiler både bredden og kvaliteten i fagene. Kalenderdelen er tenkt å bli noe som kan brukes i undervisninga samt være inspirasjon og idébank for lærere og elever, sier Fabiola Charry.

 

Plass for viktig drodling

 

I tillegg til en kalenderdel med bilder, skal boka inneholde blanke ark som motiverer til skisser, notering, illustrasjoner, og drodlinger.

 

– Drodle kommer fra det engelske ordet doodle, som betyr å lage en krusedull, men som tidligere kunne bety «å lure». Å drodle kan i overført mening bety å kaste fram tanker og ideer så fritt som mulig – uten selvsensur og prestasjonskrav. Bare upretensiøs skribling, rabling og klussing, sier Fabiola Charry.

 

– Det er et mål at «drodlingsboka» skal føre til masse aktiv drodling, og dermed åpne for ubegrenset tankevisualisering. I tillegg kan drodlingskonseptet brukes som metode for å komme nærmere oss selv og bearbeide redselen for å gjøre feil, sier Charry, som håper det nye produktet bidrar til å aktivere, stimulere og synliggjøre menneskers iboende kreative evner og egenskaper.

 

– «Drodling – kulturskolens skissebok» skal både synliggjøre de estetiske fagene og stimulere til tegning og drodling. Vi tegner og drodler for å oppdage, oppfinne, kommunisere, planlegge, handle … Bli en drodler du også! oppfordrer Fabiola Charry.

 

Siste utgave av Kulturskolekalenderen kan bestilles på kulturskoleradet.no her

Les flere nyheter!