Tilbyr webinarer med forskningsformidling

27.01.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Tilbyr webinarer med forskningsformidling

TRONDHEIM: Webinarer med fokus på forskningsformidling til kulturskolelærere og -ledere. Det er et nytt tilbud som Norsk kulturskoleråd og Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning satser på i 2021. Tre webinarer er planlagt, det første arrangeres 19. februar.

 

Her skal altså aktuell, kulturskolerelatert forskning presenteres for kulturskolefeltet – av forskere.

 

– Disse webinarene i 2021 skal være «step stones» fram mot konferansen Cutting Edge Kulturskole – med tilhørende praksiskonferanse – som avholdes i Agder 6.–8. oktober 2021, sier Gry Sagmo Aglen (bildet), leder av Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning. Hun er med i prosjektledelsen for denne webinarserien, sammen med Anders Rønningen og Merete Wilhelmsen fra Norsk kulturskoleråd.

 

– Vi som arbeider spesielt med forskning og samarbeid med UH-sektor i Norsk kulturskoleråd er opptatt av forskningsformidling som kommer kulturskolene til gode. Derfor sier vår strategi at vi skal legge til rette for «forskning for utvikling». Forskningen er ikke målet i seg selv, men når den formidles samt diskuteres og «oversettes», slik at det kan gjøre lærere og ledere enda bedre, kommer den elevene til gode. Hver av disse webinarene vil derfor også inneholde en bolk med et relevante innspill fra en kulturskolelærer eller -leder samt muligheter for å stille praksisrelevante spørsmål, sier Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd.

 

På det første webinaret, som har fått tittelen Samspill i interkulturell musikkpraksis, skal Ellen Sibe Kråkenes spille inn fra praksisfeltet. Hun er kontorleder ved Kulturskolen i Ås og prosjektleder for Ås internasjonale kultursenter.

 

Cutting Edge-konferansen i oktober 2021 arrangeres av Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning i samarbeid med Universitetet i Agder som vertskap, og med Norsk kulturskoleråd som samarbeidspart.

 

Første webinar 19. februar

 

Første webinar arrangeres 19. februar, kl. 10.00–11.30. Webinaret er gratis å delta på, men påmelding er nødvendig.

 

Påmelding gjøres her

 

Dagen før webinaret sendes møtelenke til påmeldte deltakere. Webinaret foregår via videomøtetjenesten Zoom.

 

De to andre webinarene i 2021 arrangeres 6. mai og 17. august, til samme tidspunkt og av samme varighet som det første webinaret: kl. 10.00–11.30.

 

Samspill i interkulturell musikkpraksis

 

På webinaret 19. februar er der Camilla Kvaal som skal formidle, om sin doktorgradsavhandling «Kryssende musikkopplevelser. En undersøkelse av samspill i en interkulturell musikkpraksis» (2018). Avhandlingen utforsker musikk som interkulturelt verktøy, basert på en etnografisk studie av samhandlingsprosesser i ensemblet Fargespill.

 

Camilla Kvaal er til daglig ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, på Institutt for kunstfag og kulturstudier ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.

 

Studien utforsker hvordan musikken og dansen fungerer for de involverte i Fargespill, og videre i hvilken grad musikkengasjementet som muliggjøres i denne forbindelsen, kan sies å styrke eller svekke handlekraften deres.

 

En sentral problematikk er de musikalske trefningene som foregår i spennet mellom publikumstekke og aktørenes mangfoldige musikkpreferanser. Avhandlingen utfordrer tenkning om (fler)kultur, representasjon og identitet og perspektiv som betrakter musikk som universell og umiddelbar kommunikasjon.

 

Til nettsida Forskning og utvikling

Les flere nyheter!