Ny avtale med TONO – til kulturskolenes beste

07.01.2021 Egil Hofsli (tekst, foto og illustrasjon)
Del på:

Ny avtale med TONO – til kulturskolenes beste

TRONDHEIM: Igjen har Norsk kulturskoleråd og TONO blitt enige om en avtale som gjør konsertarrangement både enklere og billigere for de aller fleste kommunale kulturskolene i Norge. Den nye avtalen gjelder til og med 2023.

 

Avtalen regulerer retten til framføring av og betaling av vederlag for framføring av musikkverk som TONO forvalter (merk: noen unntak fins, se lengre nede i artikkelen og i selve avtalen, red.anm.).

 

Avtalen gjelder framføring av musikk ved elevkonserter og andre elevarrangement med musikk i kulturskolen, i kommuner som er medlemmer i Norsk kulturskoleråd.

 

I praksis slipper dermed medlemskommunene å betale for denne bruken av musikk ved sine kulturskolearrangement den nærmeste treårsperioden, mens Norsk kulturskoleråd i samme periode betaler 1,3 millioner kroner i vederlag for at så kan skje.

 

Det eneste medlemskommunene forplikter seg til, er å rapportere sine kulturskoleframføringer til TONO.

 

Avtalen gjelder ikke for:

  • Musikkdramatiske verk (store rettigheter), herunder såkalte konsertversjoner eller andre utdrag av musikaler. TONOs samtykke må innhentes på forhånd i hvert enkelt tilfelle.
  • Internett/online/mobil. TONOs samtykke må innhentes på forhånd i hvert enkelt tilfelle.
  • Lydfesting av musikk. NCBs samtykke må innhentes på forhånd i hvert enkelt tilfelle.
  • Komposisjon av bestilte musikkverk og leie for bruk av notemateriale.

Se flere detaljer i avtalen som du finner her

 

Avtalen er signert av Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd, og Geir Gaarder, forhandlingsdirektør i TONO. Rådgiver Bård Hestnes har også bidratt på Norsk kulturskoleråds side i utarbeidelsen av den nye avtalen.

 

Alt konsertframføringer skal rapporteres

 

Alle framføringer som anses som konserter skal rapporteres. Undervisning og interne fremføringer uten publikum regnes som øvelser, og ikke rapporteres. Det skal også skal rapporteres for 2020 og eventuelt tidligere, om dette ikke er gjort.

 

Skolene kan benytte TONOs standardskjema for musikkrapportering som fins her. Ferdig utfylte skjema kan sendes til TONO via e-postadressen marked@tono.no.

 

TONO informerer om at alle innsendte skjema må merkes med kulturskolens navn i feltet «ansvarlig arrangør» for at avtalen skal gjelde. Kulturskolen må gjerne også opplyse om at den er hjemmehørende i en kommune som er medlem i Norsk kulturskoleråd.

 

Forvalter og beskytter

 

Organisasjonen TONO er eid og styrt av sine medlemmer, som er komponister, tekstforfatter til musikkverk og musikkforlag. TONO forvalter og beskytter rettigheter av opphavsrettslig art på vegne av sine medlemmer.

 

TONO innkasserer vederlag ved kringkasting og annen offentlig fremføring av musikk. Som non-profittselskap, overfører TONO disse midlene videre til rettighetshaverne. TONO legger dermed til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som TONOs rettighetshavere gis et grunnlag for å kunne skape nye musikkverk.

Les flere nyheter!