Koordinert kulturarbeid: Utsetter ungdomssamling

03.06.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Koordinert kulturarbeid: Utsetter ungdomssamling

DRAMMEN: Ungdomssamlinga som pilotprosjektet Koordinert kulturarbeid hadde lagt til det nye, kulturpolitiske arrangementet Kulturytring Drammen nå i juni, er av smittevernhensyn utsatt og vil trolig bli arrangert i september 2021.

 

"Årsaken (til utsettelsen, red.anm.) er at det ikke vil være mulig å gjennomføre et fullgodt faglig og metodisk opplegg under rådende regelverk. Videre er det for mange usikkerhetsfaktorer knyttet til såvel kommunenes som prosjektledelsens reisemuligheter", heter det i informasjonen prosjektet styringsgruppe har sendt ut til de fem invoverte kommunene.

 

Styringsgruppa oppfordrer samtidig de lokale prosjektlederne til å samle ungdommene lokalt, dersom det er mulig, slik at de likevel kan få en sosial og hyggelig opplevelse ved inngangen til sommeren. Ved behov kan det søkes prosjektet nasjonalt om støtte til dette. 

 

Det er Norsk kulturskoleråd, UKM samt Ungdom og Fritid som står bak Koordinert kulturarbeid. Hensikten er å få til et bedre og mer helhetlig kommunalt kulturtilbud for ungdom.

 

Pilotprosjektet ser nærmere på hva som skjer når kommunale ordninger som fritidsklubb, UKM og kulturskole drives som et helhetlig koordinert tilbud. Helhetlige og samorganiserte lokale tilbud er i tråd med ambisjonene i barne- og ungdomskulturmeldingen. Meldingen vektlegger også at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i, og påvirke sitt lokale tilbud.

 

Les mer om Koordinert kulturarbeid på kulturskoleradet.no her

 

Pilotprosjektet presenteres 21. juni

 

Kulturytring Drammen tok i utgangspunktet mål av seg til å samle hele det norske kulturlivet til samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk. Nå blir det altså et digitalt arrangement, og der vil Koordinert kulturarbeid være på banen:

 

Mandag 21. juni kl. 13.00 vil pilotprosjektet bli presentert av ungdom og voksne med ulike roller i flere av pilotkommunene. Arendal, Melhus, Kongsberg, Sola og Sunndal er de fem involverte kommunene.

 

Mer om denne presentasjonen på kulturytring.no her

 

NOKU er initiativtaker

 

Norsk kulturforum (NOKU) er initiativtaker til Kulturytring Drammen. NOKU er en interesse- og kompetanseorganisasjon som samler kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner. Kulturytring Drammen arrangeres av NOKU i samarbeid med to hovedsamarbeidspartnere: Drammen kommune og Viken fylkeskommune.

 

Les også: Kulturskolerådet  tilbyr ungdom krasjkurs i politisk påvirkning

Les flere nyheter!