Koordinert kulturarbeid: Midtveismøter i kommunene

16.03.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Koordinert kulturarbeid: Midtveismøter i kommunene

SOLA: I prosjektet Koordinert kulturarbeid er tida inne for midtveismøter mellom de tre prosjekteierorganisasjonene og hver av fem involverte kommunene. Sola kommune er først ut, der møtes man 6. april.

 

I de øvrige kommunene som deltar i Koordinert kulturarbeid blir det midtveismøter slik: Kongsberg (15. april), Arendal (26. april), Melhus (29. april). Dato for møtet i Sunndal er ikke klart per nå, men 3. mai er en aktuell dato.

 

Hensikten med disse kommunemøtene er å gi kommunene en midtveisstatus fra prosjektarbeidet samt gjennomføre en evaluering av prosessene i prosjektet.

 

Koordinert kulturarbeid er en satsing i regi av Norsk kulturskoleråd, UKM samt Ungdom og Fritid, og hensikten er å få til et bedre og mer helhetlig kommunalt kulturtilbud for ungdom.

 

– Viktig for veien videre

 

– Vårt mål er at disse møtene skal synliggjøre både behov og suksesshistorier samt at de skal gi oss innblikk i fokusområdene kommunene har valgt å utvikle. I tillegg vil vi se på hvordan vi som prosjekteiere kan gi videre støtte, sier Fabiola Charry (bildet), rådgiver i Norsk kulturskoleråd og prosjektleder for Koordinert kulturarbeid.

 

I forkant av møtene får kommunene tilsendt et spørreskjema, og intensjonen er at svarene på spørsmålene skal gi et godt grunnlag for møtedialogen. 

 

På møtene deltar den nasjonale prosjektledelsen sammen med den aktuelle lokale prosjektlederen. Dessuten kan de fire øvrige lokale prosjektlederne delta som observatører. Kommunene oppfordres til å delta med alle involverte i prosjektet samt en representant fra kommuneledelsen og – om mulig – en ungdomsrepresentant.

 

På disse møtene deltar også Torkel Øien, rådgiver i både Norsk kulturskoleråd og KS, og leder av disse to organisasjonenes fellesprosjekt Fremtidens kulturskole, som også har et fokus på kommunale kulturtilbud til ungdom.

 

Flere tiltak er planlagt i dette toårige pilotprosjektet, som preges av en høy grad av ungdomsmedvirkning.

 

Les også: Pilotprosjekt med stor ungdomsmedvirkning

Les også: Nå spørres ungdom om hva de synes de mangler

 

Dette er initiativtakerne
Ungdom og Fritid (UOF) er en barne- og ungdomsorganisasjon for brukere og ansatte i fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser. Disse fritidstilbudene kjennetegnes av at ungdom utvikler og skaper kulturuttrykk på egne premisser, og her fins alle kunstformer, aktiviteter og kulturuttrykk, og ungdomsmedvirkningen er stor.
Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon for kommunene som kulturskoleeiere. Opplæringsloven pålegger alle kommuner i Norge å ha musikk– og kulturskoletilbud. Som lokalt ressurssenter skal kulturskolen også medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse i lokalsamfunnet gjennom samarbeid med skole og kultur.
UKM (Ung Kultur Møtes) er et landsdekkende tilbud til ungdom under 20 år, forankret i kommunene og koordinert av UKM Norge. UKM er en møteplass som omfatter alle kulturuttrykk, hvor egenaktivitet og mestring står i fokus, og hvor ungdom selv er aktive i alle prosesser.

Les flere nyheter!