Kulturskoleelever på banen for «truete» instrument

05.10.2021 Egil Hofsli (tekst) Instrumenter i Fokus (foto)
Del på:

Kulturskoleelever på banen for «truete» instrument

STAVANGER: Kulturskoleelever fra hele landet gir et bidrag til å fokusere instrument som regnes som «truete». Det gjør de som medlemmer i Norsk Ungdomssymfoniorkester (NUSO), som søndag 17. oktober framfører et bestillingsverk der disse «fokusinstrumentene» har framtredende og forsterkete stemmer.

 

Urframføringa finner sted i Stavanger konserthus i forbindelse med samlingen True(t) Sound, som finner sted 15.–17. oktober i Stavanger, og arrangeres av Stavanger kulturskole, De Unges Orkesterforbund (UNOF) og Instrumenter i Fokus.

 

NUSO er et nasjonalt symfoniorkester for musikere mellom 13 og 20 år. Musikerne kommer fra hele landet. De er med i orkesteret for to år av gangen, og velges ut på bakgrunn av prøvespill. NUSO arbeider aktivt for å gi unge orkestermusikere musikkopplevelser, bred orkestererfaring, gleder og personlige utfordringer i samspill med andre likesinnete.

 

Bestillingsverket «Se skogen» er komponert av Nils Henrik Aasheim. Han er selv organist, og kirkeorgel er ett av de seks instrumentene som Instrumenter i fokus-prosjektet fokuserer. De øvrige fem er harpe, obo, fagott, bratsj og kontrabass.

 

Mer om verket til slutt i artikkelen.

 

Alarmerende lave søkertall

 

Urframføringa blir kronen på verket etter en begivenhetsrik helg der oboister, fagottister, bassister og harpister fra hele landet samles. Etter fem år med Instrumenter i Fokus-prosjektet har nemlig hver av instrumentene en egen nasjonal forening, og disse vil alle ha store kurssamlinger der musikere i alle aldere får undervisning, samspillsmuligheter og inspirasjon. Foreningene består av frivillige musikere, pedagoger og ildsjeler. Deres stå på-vilje og mangeårige initiativ for sine instrument har hatt enorm betydning for at feltet nå både er bedre samkoordinert og har fått en stor oppblomstring av unge rekrutter, sier Helene Hellan Sinding-Larsen, prosjektkoordinator for Instrumenter i Fokus.

 

Prosjektet Instrumenter i Fokus (tidligere Truede instrumenter, red.anm.) kom til etter flere initiativ, og med støtte fra samtlige aktører i norsk klassisk musikkliv. Dette på bakgrunn av musikkutdanningsinstitusjonenes bekymring for de alarmerende lave søkertallene på disse instrumentene til de utøvende musikkutdanningene.

 

Instrumenter i Fokus er finansiert av Sparebankstiftelsen Dextra Musica, og er et nasjonalt talent- og rekrutteringstiltak for de seks nevnte instrumentene. Mandatet er, ved å rette fokus mot disse instrumentgruppene, å få til en målrettet utvikling og et koordinert samarbeid om økt rekruttering for å bedre dagens situasjon.

 

Prosjektet drives av Norsk ressurssenter for klassisk musikk (Valdres sommersymfoni) i nært samarbeid med UNOF.

 

Valgte seg fem treslag

 

I 2018 tok Instrumenter i Fokus, i samarbeid med UNOF, initiativ til et bestillingsverk der disse «fokusinstrumentene» skulle få fremtredende og forsterkede stemmer. Fokusinstrumentene er ofte i mindretall i ordinære orkester.

 

Om verket, som er bevilget av Norsk komponistfond, sier komponisten: – Min første tanke var, dette blir en skog av instrumenter. Og den neste tanken var: Hvorfor ikke bygge opp musikken som en skog?

 

Så gikk Nils Henrik Aasheim ut i skogen og så seg ut fem treslag med ulike karakterer: bjørk, kastanje, osp, eik og lønn. Et tre består av mange element: røtter, stamme, bark, greiner, blader, blomster, frukter, frø og ulike frøbærere. På samme måte henger instrumentgruppene i orkesteret sammen, og er avhengig av hverandre. Da verket ble skrevet, var det ingen som kunne si akkurat hvor mange instrument det kom til å bli i hver gruppe. Det ga komponisten ideen om at musikken kunne vokse av seg selv. Flere steder forgreiner musikernes stemmer seg ut fra hverandre, og det er lagt inn improvisasjon som gjør at alt kan vokse organisk. Blir det et villnis, så er det også en del av virkeligheten i skogen.

  

Arrangørene mener at konserten blir en manifestering av alt prosjektet og foreningene har oppnådd de siste årene. 

 

Mer om prosjektet Instrumenter i Fokus på nettstedet instrumenterifokus.no.

Les flere nyheter!