Kulturskolerådet vil gi høringssvar om inkludering av flere barn og unge

19.09.2023 Egil Hofsli (tekst) Unsplash (foto)
Del på:

Kulturskolerådet vil gi høringssvar om inkludering av flere barn og unge

Hva tenker du er viktig for å hjelpe utsatte barn og unge bedre? Dette er hva regjeringa vil vite mer om, i forbindelse med at den har lansert et målrettet samfunnsoppdrag for å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Norsk kulturskoleråd er blant dem det nå ønskes innspill fra i en enkel høring.

 

Og Kulturskolerådet vil gi innspill i form av svar på høringas to spørsmål.

 

Arbeidet med er et samarbeid mellom en rekke etater og organisasjoner, der også Utdanningsdirektoratet deltar. Det er Forskningsrådet som koordinerer arbeidet.

 

Via Utdanningsdirektoratet bes det nå om faglige innspill fra aktører i utdanningssektoren samt fra privatpersoner med engasjement for dette arbeidet. En enkel høring gjennomføres i høst, og to essensielle spørsmål stilles:

 

  • Hvis vi ser ti år frem i tid, til 2033, hva er det viktigste vi som samfunn har fått til for å få barn og unge ut av utenforskap? (Vi ber deg prioritere én ting, det du mener er aller viktigst)
  • Hva kan du eller din virksomhet bidra med slik at vi kommer dit? (Ditt bidrag til det du har svart på spørsmål 1)

 

Fristen for å komme med innspill er 8. oktober 2023.

 

Mer om høringa på udir.no

> Mer om samfunnsoppdraget på forskningsradet.no

Les flere nyheter!