Webinarrekke om vurdering for læring tilbys

20.09.2023 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Webinarrekke om vurdering for læring tilbys

Etter tre år med kurstilbudet Kulturskolebasert vurdering for læring (KulVFL) er det nå pause i tilbudet, og tid for evaluering og videreutvikling. Men nå blir det fire webinar med vurdering for læring som tema. Første webinar finner sted mandag 16. oktober.

 

Det er Norsk kulturskoleråd og Høgskolen i Innlandet som har tilbudet KulVFL til kommunale kulturskoler, og som nå sammen ser på hvordan tilbudet eventuelt fornyes og "tas inn i framtida".

 

I evaluerings- og utviklingsperioden tilbyr Norsk kulturskoler - i tett samarbeid med Høgskolen i Innlandet, i stedet fire webinar med vurdering for læring som tema. To webinar høsten 2023 og to våren 2024:

 

  • 16. oktober kl. 09.00–10.30
  • 22. november kl. 09.00–10.30
  • 10. januar kl. 09.00–10.30
  • 13. mars kl. 09.00–10.30

Programmet for første webinar

 

Tittel: Vurdering For Læring (VFL), muligheter og utfordringer i praksis 

 

  • 09.00: Innledning v/Åste Selnæs Domaas, Norsk kulturskoleråd 
  • 09.05: Rammeplan og VFL v/Inger Anne Westby, tidl. dosent Norges musikkhøgskole 
  • 09.20: Vurdering For Læring, muligheter og utfordringer v/Vegard Meland, Høgskolen i Innlandet 
  • 10.00: Dialog med muligheter for spørsmål og svar
  • 10.15: Vurdering for læring - veien videre
  • 10.25: Avslutning 

> Påmelding til webinaret 16. oktober på kulturskoleradet.no

 

Møtelenke sendes ut til påmeldte senest dagen før webinaret.

 

Viktig for elevens utvikling

 

Vurdering for læring er viet stor plass i Rammeplan for kulturskolen, som en viktig del av å skape best mulig betingelser for elevens utvikling. I samarbeid med Høgskolen i Innlandet utarbeidet derfor Norsk kulturskoleråd nettkurset Kulturskolebasert vurdering for læring (KulVFL).

 

KulVFL har vært et tilbud til kulturskolene i skoleårene 2020–2021, 2021–2022 og 2022–2023, og har så langt involvert 32 kommuner, cirka 600 lærere og cirka 7500 elever.

 

Nå gjennomfører Norsk kulturskoleråd, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, gjennomføre en omfattende evaluering av nettkurset.

 

– Evalueringen tar utgangspunkt i KulVFL-deltakernes opplevelser av læring og utvikling med nettressursen. Dette gir innsikt i et område der det i dag eksisterer lite forskning. Evalueringen vil ende opp med en kort rapport som samler deltakernes opplevelser av læring med KulVFL som nettressurs, sier Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd.

 

Selnæs Domaas sier videre at flere av ressursene i kurset endres og oppdateres, slik at de er i tråd med nyere og gjeldende lovverk og føringer samt at det vil trekkes inn ny og relevant forskning på feltet.

 

> KulVFLs nettside på kulturskoleradet.no

Les flere nyheter!