Nordea-prosjektet KUL-TUR: Svært stor deltakelse i Rogaland

19.11.2019 Egil Hofsli (tekst og fotokollasj)
Del på:

Nordea-prosjektet KUL-TUR: Svært stor deltakelse i Rogaland

STAVANGER: Hele 22 av 23 kommunale kulturskoler i Rogaland blir med i Nordea-prosjektet KUL-TUR 2020–2021. Det innebærer at nærmere 200 kulturskoleledere og -lærere i Rogaland vil få kompetansepåfyll om produksjon og formidling samt hjelp til synliggjøring og arbeid med entreprenørskap.

 

Nordea-prosjektet KUL-TUR er et samarbeid mellom Nordea og Norsk kulturskoleråd. Hele det toårige programmet tilbys kulturskolene kostnadsfritt. Bare reiseutgifter (til fire kursdager og fem prosjektledersamlinger) må deltakerne/deltakerskolene dekke selv.

 

Fra og med 1. januar 2020 er det 23 kommuner i Rogaland. Av disse er det bare Hjelmeland som har takket nei til deltakelse i prosjektet.

 

På kursdagene får deltakerne lære av blant andre kommunikasjonsrådgiver Sigrun Agøy Engum i Amnesty Norge, lærer og studieleder Jonas Aakre – som også er daglig leder ved Emergence School of Leadership, en privat fagskole i Oslo som utdanner prosjektledere samt Mattias Carlsson og Tore Sergei Myklebust, som gjennom StarWorks produserer sceneproduksjoner i tillegg til å levere innhold for tv og event.

 

Siste: Fordi deltakelseslysten er så stor i Rogaland, er det beslutta å hente inn ekstra kursholdere. Dette for å kunne dele opp i mindre grupper og topp kvalitet i alle ledd. I første omgang er Frida Marie Grande, Social Media Manager i Amnensty International Norge, henta inn som ekstra kursholder på kursdag 1, som supplement til Sigrun Agøy Engum. Deltakerne deles i to grupper som begge får ei økt med hver av kursholderne.

 

Styre kulturskolenes kompetanse

 

Nordea og Norsk kulturskoleråd – hver for seg og sammen – har et ønske om å være en viktig samfunnsaktør, lokal ressurs og bidragsyter i lokalsamfunnene rundt i landet. Samarbeidet mellom partene startet allerede i 2009. I høst ble en ny avtale signert, en avtale som gjelder for perioden 2020–2021, der Nordea er gitt opsjon på forlengelse av avtalen i inntil fem år fra og med 2022.

 

Partene ønsker gjennom dette prosjektet å styrke kulturskolenes kompetanse på flere områder. Målsettingen er blant annet å gjøre kulturskolene bedre rustet til entreprenørskap, produksjon og formidling i arbeidet med ulike kunstneriske uttrykk samt synliggjøre kulturskolenes virksomhet.

 

Nytt element i avtalen: Entreprenørskap

 

I tråd med Nordeas nye strategi er entreprenørskap tatt inn i den nye avtalen, med tanke på at det blir en del av undervisningen i kulturskolene gjennom ulike aktiviteter.

 

Norsk kulturskoleråds samarbeid med Nordea inneholder fortsatt flere initiativ som dekker hele landet. Blant annet nettstedet kulturskolebanken.no - ei verktøykasse for kulturproduksjoner, "Talent møter mentor" og kulturskolepris/-stipend.

 

Støtte fra fylkesavdelinga til mindre kulturskoler

 

Styret i Norsk kulturskoleråd Rogaland ønsker at alle de deltakende kulturskolene i fylket får muligheten til å avslutte Nordea-prosjektet KUL-TUR med en større produksjon. For de minste kulturskolene kan dette være vanskelig å få til alene. Prosjektet vil derfor - om nødvendig - bidra med midler og/eller kompetanse slik at noen av de minste deltakerskolene kan samarbeide om sine avslutningsforestillinger.

Les flere nyheter!