Nordeas innovasjonsstipend 2020 til Tynset

2020 Tynset kulturskole 20.10.jpeg
NORDEAS INNOVASJONSSTIPEND 2020 TIL TYNSET KULTURSKOLE. Fra venstre: Merete Myhre Moen (ordfører, Tynset kommune), Anita Krohn Traaseth (juryleder), Tanja Korban (rektor, Tynset kulturskole), Paal Sprakehaug (Nordea).
20.10.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Nordeas innovasjonsstipend 2020 til Tynset

OSLO: Tynset kulturskole er tildelt Nordeas innovasjonsstipend 2020. Stipendet er på 100 000 kroner, og kulturskolen helt nord i Innlandet skal bruke stipendet til å utvikle og gjennomføre et prosjekt som et nytt fagtilbud: Dans og teknologi.

 

– Det er med skrekkblanda fryd vi mottar dette stipendet. Men først er det viktig å hylle danselærervikar Gunhild Nyaas, som både har utarbeidet ideen og skrevet søknaden. Vi er utrolig glade og stolte for at nettopp vi ble valgt ut. Så kjenner vi på stor ydmykhet i forhold til å innfri forventninger. Samtidig er vi klare for å jobbe hardt. Vi kjenner på stor skaperglede og spenning over å få være med og videreutvikle kulturskolen, sier Tanja Korban, rektor ved Tynset kulturskole. Korban er selv vikar i rektorstillingen, så ved Tynset kulturskole er det driftige vikarer i 2020.

 

– Jeg er veldig glad på kulturskolens vegne, for det er veldig mange flinke folk som jobber der. Jeg er også selvsagt spent på å følge dette prosjektet når det igansettes. Men jeg er også veldig trygg på at dette blir bra, sier ordfører Merete Moyhre Moen i Tynset kommune.

 

Det var på et Facebook-event i ettermiddag, at det ble gjort kjent ar Tynset kulturskole er vinneren av Nordeas innovasjonsstipend 2020. Stipendoverrekkelsen fant sted på samme arrangement på Nordea-huset i Oslo. Tynsets ordfører og kulturskolerektor tok imot diplom, gavesjekk og blomster.

 

På utdelingsseremonien deltok også representanter for både Nordea og Norsk kulturskoleråd, som samarbeider om denne stipendutdelingen. Hele juryen var også til stede.

 

Teknologi og dans

 

Nordeas innovasjonsstipend – som er en del av Nordea-prosjektet KUL-TUR – skal fremme innovasjon i kulturskolen. Tynset fikk stipendet for sin søknad om stipendstøtte til en satsing på teknologi og dans i kulturskolen. I samarbeid med teknologilaboratoriet Tynset TeknoLab ønsker en å utvikle tilbudet dans og teknologi. Dette skal bli et tilbud der en kombinerer tradisjonell danseundervisning og tradisjonell produksjon til scene med TeknoLabens kompetanse på opptak og redigering av video og lyd.

 

I juryens begrunnelse for tildelingen til Tynset kulturskole, skrives det blant annet at prosjektet «dans og teknologi» er et nyskapende samspill mellom næringsliv og kunnskapsarenaer, der teknologi og digitalisering utnyttes for å gjøre kulturtilbudet bredere og mer attraktivt. Prosjektet er innovativt, men konkret, det er realiserbart og kan iverksettes innen kort tid. Tilbudet tar utgangspunkt i lokale forhold og ressurser, men har også et stort skalerings- og spredningspotensial som kan gi stor læringse­ffekt for andre kulturskoler.

 

20 kommuner konkurrerte om juryens gunst

 

22 søknader fra 20 kommunale kulturskoler lå på bordet til juryen for Nordeas innovasjonsstipend 2020.

 

– Vi i juryen er imponert over det store antallet søknader, og det er ikke tvil om at det foregår mye spennende rundt omkring på våre kulturskoler i hele landet, En fellesnevner blant søkerne var fokus på teknologi, samhandling og hvordan digitale arenaer kan være med å spre både engasjement, kunnskap og innhold i arbeidet som foregår i kulturskolene våre, sier juryleder Anita Krohn Traaseth.

 

Med seg i juryen hadde Krohn Traaseth følgende: Håvard Lindtvedt, sjef for Startup & Growth-avdelingen i Nordea, Anne Romsaas, seniorrådgiver innen innovasjon i KS, og Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Glad og rørt kultursjef

 

Også hjemme i Tynset, er gleden stor på mange hold over stipendtildelingen. Blant de mange glade fins kultursjef Beate Hjertager:

 

– Som kultursjef ble jeg både glad og rørt over at Tynset kulturskole ble den aller første vinneren av Nordeas innovasjonsstipend. Kulturskolen har gjennom mange år gjennomført en rekke spennende tverrfaglige prosjekter. Vår fast ansatte rektor er for tiden i permisjon for å ta en ph.d. på kulturskoleutvikling. At lærere og rektorvikar i mellomtiden utvikler et prosjekt som får et innovasjonsstipend, viser at Tynset kulturskole har utviklet en kultur for nysgjerrighet, nyskaping og kreativitet. Nordeas innovasjonsstipend betyr mye mer for oss enn bare midler til å realisere et konkret prosjekt. Det oppleves like mye som en annerkjennelse og en oppmuntring til å fortsette å være i bevegelse og utvikling som kulturskole, sier Beate Hjertager.

Les flere nyheter!