Ballettskole inkluderes i kulturskole

img_233.gif
img_233.gif
27.10.2008 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ballettskole inkluderes i kulturskole

ÅLESUND: Foreldrene som har stått for drifta av Ålesund ballettskole, fikk uforbeholden ros fra bystyrets talerstol torsdag. Nå skal ballettskolen bli en del av Ålesund kulturskole.

 

Et enstemmig bystyre har som intensjon å inngå et samarbeid med Ålesund ballettskole om videre drift av skolen fra 1. januar 2009, skriver Sunnmørsposten.

 

Bystyret ber rådmannen innarbeide tiltaket i økonomiplanen for 2009-20012, og rådmannen får fullmakt til å fremforhandle en endelig avtale, også husleieavtale, med Ålesund ballettskole når finansiering av tiltaket er avklart.

Les flere nyheter!