Ny statsråd ”for kulturskolen”

img_271.jpg
NY MINISTER: Bård Vegar Solhjell. (Foto: Kunnskapsdepartementet)
19.10.2008 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ny statsråd ”for kulturskolen”

OSLO: Da har kulturskolen som skoleslag fått ny sjef for departementet kulturskolen sorterer under.

 

Øystein Djupedal har overlatt sitt statsrådskontor til Bård Vegard Solhjell, som nå skal styre det noe endrede Kunnskapsdepartementet.

 

Bård Vegar Solhjell og Tora Aasland, begge fra SV, er begge utnevnt til nye statsråder i Kunnskapsdepartementet.

 

Bård Vegar Solhjell, Oslo, er 35 år og har siden 2005 vært statssekretær ved Statsministerens kontor. Han har tidligere arbeidet blant annet som politisk rådgiver for SVs stortingsgruppe. Solhjell er utdannet statsviter fra universitetene i Oslo og Bergen.

 

Bård Vegar Solhjell er nestleder i SV, og har siden 1999 vært medlem av SVs sentralstyre. Fra 2001 til 2005 var han partisekretær i SV.

 

I Kunnskapsdepartementet skal Solhjell ha ansvar for saker knyttet til barnehage og grunnopplæring (grunnskole og videregående opplæring). Solhjell vil også ha det administrative ansvaret for Kunnskapsdepartementet, herunder ansvar for lønns- og driftsbudsjettet.

Les flere nyheter!