Krever kulturskoleforskrifter og mer statsstøtte til kulturskolerådet

img_218.JPG
LANDSMØTEKRAV: Krever kulturskoleforskrifter og mer statsstøtte til kulturskolerådet.
16.10.2008 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Krever kulturskoleforskrifter og mer statsstøtte til kulturskolerådet

HELL: Landsmøtet i Norsk kulturskoleråd henstiller i en pressemelding regjerningen om å utarbeide forskrifter for kulturskolen samt yte mer i statsstøtte til Norsk kulturskoleråd.

 

Dette for at organisasjon skal bli stand til å hjelpe kulturskolene til å bli de lokale ressurssentra regjeringen selv ønsker at kulturskolene skal bli i kommunene.

 

Landsmøtet i Norsk kulturskoleråd viser til regjeringens målsetting i Kulturløftet og Soria Moria-erklæringen om at alle barn skal få et tilbud om plass i kulturskolen til en rimelig pris. Deretter heter det videre følgende i pressemeldinga:

 

"Vi viser også til vedtak på Arbeiderpartiets landsmøte og i Sosialistisk Venstrepartis sentralstyre om at det bør settes et tak på skolepengene. Landsmøtet ber om at dette realiseres gjennom utarbeidelse av forskrifter i tilknytning til lovparagrafen i Opplæringsloven, der det også må forutsettes reduksjon i ventelistene. Landsmøtet forventer at kommunene i den forbindelse kontinuerlig tilføres en økonomi som sikrer at kommunene kan følge forskriftene på en solid måte.

 

Regjeringen har gitt Norsk kulturskoleråd en sentral rolle i realisering av strategiplanen Skapende læring når det gjelder å utvikle kulturskolene til lokale ressurssentra for barnehage, grunnskole og videregående skoler. Det er derfor overraskende og skuffende at regjeringen i statsbudsjettet for 2009 ikke øker, men i forhold til 2008 reduserer tildelingen av utviklingsmidler med 1,5 millioner kroner. Landsmøtet henstiller derfor Stortinget om å rette opp dette, og samtidig øke tildelingen til organisasjonen slik det er søkt om.

 

Landsmøtet vil også peke på at det i forbindelse med tiltakene vedrørende kulturskolene i strategiplanen, høsten 2007 ble tildelt 4,5 millioner kroner til Norsk kulturskoleråd fra Utdanningsdirektoratet og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Inneværende høst er tildelingen utelukkende fra det nasjonale senteret, og bare på 1,2 millioner kroner."

Les flere nyheter!