140 mill. kr i dirigentlønn gjennom kulturskolene

img_183.JPG
MANGE KRONER: 140 mill. kr utbetales i dirigentlønn gjennom kulturskolen.
09.06.2009 Harry Rishaug (tekst) Egil Hofsli (foto)
Del på:

140 mill. kr i dirigentlønn gjennom kulturskolene

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har nylig gjennomført en kartlegging av omfanget av dirigentlønn til kor, korps, orkestre og andre ensembler gjennom de kommunale kulturskolene.

 

Om lag 140 mill kroner utbetales i dirigent- og instruktørlønn gjennom det norske kulturskolesystemet.

 

Det viser undersøkelsen, som er basert på svar fra kulturskoleledere ved 60 prosent av kulturskolene. Kommunene subsidierer 50 prosent av kostnadene, men her er det store forskjeller mellom kommunene fra fri dirigentordning til krav om full dekning fra ensemblene.

Generelt viser undersøkelsen at støtten er aller størst i småkommunene, og at disse i større grad også subsidierer voksne ensembler.

 

I stor grad har denne støtten til de frivillige musikkorganisasjonene sin bakgrunn i den tidligere øremerkede statsstøtteordningen for kulturskolene (fram til 2003). Det regelverk som var knyttet til denne satte et tak på skolepengene med kr 1600 som høyeste sats for en elevplass per år, men ga også mulighet til å subsidiere salg av undervisningstimer fra kulturskolen med minimum 25 prosent.

 

Denne ordningen er i stor grad videreført av kulturskolene selv om undersøkelsen viser at det etter 2004 er 26 prosent av kommunene som enten har fjernet støtten eller redusert den. Mange kulturskolerektorer frykter at ordningen er i fare i en presset kommuneøkonomi.

Hele rapporten om undersøkelsen finner du her.

 

Les flere nyheter!