Kulturskolen under sosiologisk lupe

img_187.jpg
GRANSKES: Kulturskolen blir nå satt under lupen av Telemarksforskning. (Foto: Stock Photo)
08.06.2009 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolen under sosiologisk lupe

TRONDHEIM: Det norske kulturskoletilbudet skal under en sosiologisk lupe.

 

Norsk kulturskoleråd og Redd Barna er bestilleren. Kunnskapsdepartementet og Fagforbundet tar regninga. Telemarksforskning gjør jobben.

 

I vinter gjennomførte Norsk kulturskoleråd en undersøkelse som viste at en i stadig flere kommuner opplever en betydelig økning av skolepengersatsene i kulturskolen. Samtidig som ordninger som søskenmoderasjon og friplasstilbud er fjernet. Og flere steder øker også ventelistene for å et kulturskoletilbud kraftig. Det er lang vei fram til den rødgrønne regjeringens løfte om at ”alle barn skal gis tilbud om plass i kulturskolen til en rimelig pris”.

 

Situasjonen bekymrer både Norsk kulturskoleråd og Redd Barna, som etter et seminar i regi av Unicef Norge - om barns oppvekstkår - drøftet utviklingen en nå ser i kulturskolene.

 

Kompetanse på fattigdomsproblematikk

 

– Disse samtalene førte til at vi gjorde en henvendelse til Telemarksforskning for å undersøke deres mulighet til å gjennomføre en sosiologisk undersøkelse omkringe skolepengeproblematikken i kulturskolen, sier seniorrådgiver Harry Rishaug i Norsk kulturskoleråd.

 

Telemarksforskning har et fagmiljø med stor kompetanse innenfor fattigdomsproblematikk, og har sagt ja til å utføre oppdraget i løpet av våren 2009, med fremlegging av dokumentasjon over situasjonen i løpet av august 2009.

 

– Vi ser det som viktig at en slik undersøkelse gjennomføres snarest mulig. Undersøkelsen kan for så vidt betraktes som et pilotprosjekt som kan følges opp av en bredere undersøkelse senere, sier Rishaug.

 

320.000 kroner fra…

 

Kunnskapsdepartementet og Fagforbundet ser også svært positivt på at en slik undersøkelse gjennomføres, og bidrar med 160.000 kroner hver og dermed er finansieringen i boks.

 

– Vi ser for oss at både departementet og Fagforbundet sammen med kulturskoleråd og Redd Barna deltar i en referansegruppe som bistår forskerne i gjennomgang av undersøkelsen, og drøfter mulige konsekvenser den bør kunne få for kulturskolevirksomheten i kommunene, sier Harry Rishaug.

 

Telemarksforskning ser for seg et mulig samarbeid med Redd Barnas Norgesprogram om undersøkelsen, der rapporten kan inngå i den temaserien som planlegges i tilknytning til fattigdomsbekjempelsen i Norge.

Les flere nyheter!