Norsk kulturskoleråds innspill til Kulturløftet 2

img_186.jpg
KULTURLØFTET 2: Fra lanseringen av Kulturløftet 2. (Foto: Kulturdepartementet)
25.06.2009 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Norsk kulturskoleråds innspill til Kulturløftet 2

TRONDHEIM: Stimuleringsmidler til blant annet å avvikle ventelister i kulturskolen samt mer forskning på kulturskolens betydning for barn og unges utvikling.

 

Det er noe av det Norsk kulturskoleråd mener at regjeringens Kulturløftet 2 bør inneholde. Rådet er bedt om å si sin mening om den rødgrønne regjeringens nye satsing for kunst- og kulturfeltet - Kulturløftet 2.

 

Arbeiderpartiets landsmøte i april vedtok at det skal formuleres en ny visjon for Kulturløftet. Fremdeles skal de statlige tilskuddene til kultur utgjøre én prosent av statsbudsjettet. Men partiet mener det trengs nye og friske tanker om hva innholdet i kultursatsingen skal være.

 

Norsk kulturskoleråds innspill ble noe utvidet etter kultursamrådet i Trondheim 19. juni, og det er dette reviderte innspillet du nå finner både i nyhetsseksjonen på www.kulturloftet.no her.

Les flere nyheter!