Utviklingsmidlene 2009 fordelt

img_188.jpg
FORDELTE MIDLER: Igjen har mange gode prosjekt fått tildelt lokale utviklingsmidler. (Foto: Norsk kulturskoleråd)
22.06.2009 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Utviklingsmidlene 2009 fordelt

TRONDHEIM: To millioner veldig kjærkomne kroner ment for utvikling er nå fordelt mellom norske kulturskoler.

 

Den ordinære tildelingen

 

UMOJA-camp-tildelingen

 

Det er Norsk kulturskoleråd som i samråd med Utdanningsdirektoratet står for utdelingen av midlene som er bevilget over statsbudsjettet. Norsk kulturskoleråd har i samarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag foretatt vurderingen av de innkomne søknadene og foretatt utvelgelsen av hvilke prosjekt som får støtte i 2009.

 

Les flere nyheter!