830 000 kr fra nasjonalt senter til kulturskolen

img_182.jpg
img_182.jpg
25.06.2009 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

830 000 kr fra nasjonalt senter til kulturskolen

BODØ: 830 000 kroner øremerket til kulturskolerelaterte prosjekt samt prosjekt i samhandling med Norsk kulturskoleråd.

 

Det er hva Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen nå har bevilget til "kulturskolens beste".

 

Av de 830 000 kronene overføres 590 000 kronmer til Norsk kulturskoleråd som såkalte samhandlingsmidler. Rådet har foreslått ulike prosjekt som behøver støtte, og det nasjonale senteret har valgt å satse økonomisk på følge prosjekt - i tråd med tiltak i strategiplanen "Skapende læring":

 

KOM! og litteraturformidling

 

I) 390 000 kroner til viderearbeid innenfor KOM! (Kreativt OppvekstMiljø)-programmet. Senteret ønsker spesialt at KOM! Barnehage og Kom! Videregående skole skal prioriteres, men at også KOM! Storby skal videreføres om mulig

 

II) 200 000 kroner til litteraturformidling i kulturskolen

 

Norsk kulturskoleråd gis mulighet til å omdisponere beløpene mellom de to tiltakene, slik at de tilgjengelige midlene står i samsvar med ønsket aktivitetsnivå.

 

Evaluering og veiledning

 

De resterende 240 000 kronene vil senteret benytte på to oppgaver det selv tar hånd om:

 

I) Evaluering av demonstrasjonskulturskolene

 

II) Veiledning til kommunene (både webbasert og trykt publisering)

 

Men også på disse to områdene blir det et tett samarbeid med Norsk kulturskoleråd hva gjelder prosjektutvikling og gjennomføring.

Les flere nyheter!