– Vi trenger et kulturskoleløft

img_189.JPG
KREVER KULTURSKOLELØFT: Aase Sætran, styreleder i Norsk kulturskoleråd.
12.06.2009 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

– Vi trenger et kulturskoleløft

Vi trenger et kulturskoleløft slik at alle barn og unge kan gi drømmen en sjanse!

 

Det skriver Aase Sætran, styreleder i Norsk kulturskoleråd, i et innlegg i Aftenposten 12. juni.

 

– Kulturskolen er et kommunalt ansvar, men staten må sterkere inn for å bidra til å utjevne sosiale forskjeller, opprettholde et bredt tilbud, faglig og pedagogisk kompetanse og fjerne ventelistene, skriver hun videre i innlegget.

 

Her har du hele innlegget signert Aase Sætran:

 

– Gi drømmen en sjanse

 

Fredag 5.juni var jeg så heldig å få være tilstede på gamle Schous Bryggeri under utdeling av Drømmestipendet 2009 i Oslo. Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd, og målet er å gi unge kulturutøvere anledning til å utvikle seg videre innen sitt område, rett og slett en mulighet til å gi drømmen en sjanse.

 

Norske kulturskoler gjør en enorm innsats for barn og unges utvikling, og betyr mye for mange. Det er imidlertid et stort problem at kulturskolen ikke har plass til alle som ønsker det. Det er problematisk at et offentlig, åpent tilbud virker diskriminerende slik ventelistene med 25.000 barn og unge gjør i dag.

 

Kulturskolene hadde fram til 1. januar 2004 ei skjerming av sin sosiale profil på grunn av kravet om tak på skolepengene med 1.600 kroner per elevplass per år. Etter bortfallet av pristaket ser vi økende forskjeller mellom kulturskolene. Jeg er redd for at de høye prisene en del kulturskoler i dag opererer med skaper et klasseskille.

 

Norsk kulturskoleråd har i samarbeid med Redd Barna, tatt initiativ til ei undersøkelse om kulturskoletilbudets sosioøkonomiske nedslagsfelt. Undersøkelsen gjennomføres av Telemarksforskning og skal være avsluttet i begynnelsen av september i år. Vi ønsker gjennom undersøkelsen å avdekke hvilke grupper i befolkningen som er brukere av tilbudet, og hvilke grupper som kan stå i fare for å bli utelukket fra kulturskoletilbudet og hvorfor.

 

Alle som ønsker det skal ha mulighet til en plass i kulturskolen uavhengig av familieøkonomi, sosial status, etnisk eller kulturell tilhørighet. Kulturskolen skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller, ikke forsterke dem.

 

I Norge er det store prestasjonsforskjeller mellom skoleelever sammenlikna med andre land, og Norge er et av de landene der familiebakgrunn har størst betydning. Undersøkelser viser at god opplæring i kunst og kultur har positiv effekt også for andre skolefag. Kunst og kultur har dessuten en egenverdi som er viktig for utvikling av hele mennesker.

 

Dagens stramme kommuneøkonomi viser at kulturskolene har for dårlig beskyttelse og er svært sårbare for økonomiske svingninger. Kulturskolen er et kommunalt ansvar, men staten må sterkere inn for å bidra til å utjevne sosiale forskjeller, opprettholde et bredt tilbud, faglig og pedagogisk kompetanse og fjerne ventelistene.

 

Vi trenger et kulturskoleløft slik at alle barn og unge kan gi drømmen en sjanse!

Les flere nyheter!