Bamfords ”norske” forskingsfunn presenteres

img_97.jpg
TIL BODØ: Anne Bamford. (Foto: privat)
23.02.2011 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Bamfords ”norske” forskingsfunn presenteres

BODØ: De første funnene fra professor Anne Bamfords kartlegging av kunst og kultur i opplæringen i Norge presenteres når Senter for kunst og kultur i opplæringa arrangøeres konferansen Kaleidoskop i Bodø 29. - 30. mars.

 

Kaleidoskop har ellers som mål å belyse ringvirkningene fra senterets arbeid med Kunnskapsdepartementets strategiplan Skapende Læring. Senter for kunst og kultur i opplæringa (KKS) skal legge frem arbeid relevant for alle nivå i opplæringa.

 

Også Norsk kulturskoleråd medvirker på konferansen. Direktør Inger Anne Westby og rådgiver Merete Wilhelmsen skal første dag ha et 30 minutters innlegg titulert ”Kulturskolene som kommunale ressurssentre”.

 

Bamfords innlegg kommer helt mot slutten av konferansens dag to.

 

Viktig del av senterets arbeid

 

Stortingsmeldingen Skapende Læring har vært en viktig del av KKS sitt arbeidsområde i perioden 2007-2010. Arbeidet med strategiplanen er nå avrundet. Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har vært sentrale aktører i Skapende Læring, og i tillegg til at KKS har hatt et hovedansvar for noen av tiltakene, er det flere eksterne aktører som har vært støttespillere eller medansvarlig.

 

Bamfords kartlegging

 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har hyretden kjente australske forskeren og professoren Anne Bamford for å kartlegge forholdene for kunstfaglig opplæring i Norge. Bamford ble verdenskjent for sitt arbeid med UNESCO-rapporten ”The Wow Factor”, hvor Norge dessverre ikke var representert. Hun vil nå for første gang presentere de grove trekkene fra funnene sine.

 

Blikk på britenes utfordringer

 

Det blir også ha et innledningsforedrag ved Paul Collard, lederen for britiske Creativity, Culture and Education. Collard har bred bakgrunn innen ”Find your Talent” og ”Creative Partnerships”, som er den britiske regjeringens flaggskip innenfor kreative læringsprosesser. I lys av finanskrisens effekter i England, står de nå ovenfor store økonomiske utfordringer - hva blir den britiske veien videre?

 

Andre innledere er blant annet statssekretær Lisbet Rigtvedt fra Kunnskapsdepartementet og KKS-direktør og -forskningsleder Ellen Sæthre-McGuirk.

 

Reisestøttestipend

 

Det lyses ut ti reisestøttestipend på opp til 5.000 kr til en grunnskole- eller videregående opplæring rektor og en lærer/lektor fra samme skole. Skriftlig søknad med begrunnelse og informasjon om skolen leveres post@kunstkultursenteret.no.

 

Søknadsfrist for stipend: 10. mars 2011.

 

 

Les flere nyheter!