Østlendingene ivrigst i å oppfylle unges drømmer

img_95.jpg
(Foto: Stock Photo)
07.02.2011 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Østlendingene ivrigst i å oppfylle unges drømmer

TRONDHEIM: Østlendingene er de beste, men sørlendingene er hakk i hæl. Vestlendingene, trønderne og nordlendingene er langt bak.

 

Dette handler om norske kommuners vilje til å gi sine unge muligheten til å få realisert kulturelle drømmer.

 

Drømmestipendet utdeles av Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Hvert år utdeles én million kroner fordelt på 100 stipend pålydende 10 000 kroner. Kommuner kan fremme hver sin kandidat - soloutøver eller gruppe. Nå innledes høysesongen hva gjelder å fremme kandidater til Drømmestipendet 2011.

 

Hvor hyppig benytter kommunene seg av sjansen til å gi sine unge denne muligheten? Dessverre er det langt fra alle kommuner som gir ungdom denne sjansen. Mange har aldri gjort det. Mens andre igjen hyggelig nok søker år etter år. Det viser statistikk basert på de sju årene Drømmestipendet har vært utdelt til nå.

 

Akershus/Oslo aller flinkest og flittigst

 

Østlandet er så langt landsdelen med de flittigste kommunene hva gjelder å søke. I de åtte østlandsfylkene har kommunene benyttet 52,9 prosent av søkemulighetene siden starten i 2004. Sørlendingene (to fylker) er hårfint bak, med 51,9 prosent. I fjor var sørlendingene sågar de mest ivrige i å fremme kandidater til Drømmestipendet, med 66,7 prosent.

 

De fire vestlandsfylkene har siden 2004 en søkeprosent på 41,9. Midt-Norge (to fylker) og Nord-Norge (tre fylker) har henholdsvis 38,2 og 34,5. Her er det mye å hente.

 

Ser vi på fylkene enkeltvis er det Akershus/Oslo som har de suverent flinkeste kommunene hva gjelder å søke Drømmestipendet for sine unge kulturutøvere. Her er søknadshyppigheten 72,1 prosent. Det er langt foran nummer to på lista; Vest-Agder (58,1 prosent). Nederste trinn på seierspallen innehas i dag av Hedmark (54,6 prosent).

 

Ellers viser statistikken at Møre og Romsdal er suverent best i vest (50,4 prosent), at sørtrønderne søker flittigere enn nordtrønderne og at finnmarkingene har søkt mest i nord.

 

56 kommuner har aldri søkt - hvorfor?

 

Men i alle fylker unntatt Akershus, Hedmark og Oslo fins det kommuner som ikke har levert én

eneste søknad i løpet av sju år. 56 kommuner totalt. Nordland har flest ikke-søkere; åtte totalt. Deretter følger Sogn og Fjordane med sju og Hordaland med seks.

 

Dårligst på å søke er kommunene i Nordland, som har benyttet seg av bare en tredel av søknadsmulighetene. Hyggelig nok for landets unge kulturutøvere; stadig flere kommuner kommer på banen som søkere og de søker stadig oftere. 2010 er rekordåret hittil: 249 kommuner fremmet kandidat til Drømmestipendet.

 

Tida inne for å finne kandidater

 

Februar er måneden for å melde sitt eget eller andres kandidatur til Drømmestipendet 2011. Det skal skje til kulturskolelederen i den kommunen vedkommende er hjemmehørende i. Fristen for å fremme kandidatur varierer fra kommune til kommune. Mye mer om Drømmestipendet fins på www.drommestipendet.no.

 

Drømmestipendet 2011 - fakta

• Utdeles er Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd

• Det deles ut 100 stipend á 10.000 kroner

• Stipendene utdeles til enkeltelever eller grupper innen musikk, visuelle kunstfag, drama, teater, nysirkus eller andre aktuelle kulturområder

• Kandidatene kan ikke ha etablert seg som kunstnere

• Aldersgrense: Født i 1991 eller senere

• Mari Maurstad er juryleder for Drømmestipendet 2011

• Fristen for å fremme et kandidatur i kommunene varierer, men er for de fleste i begynnelsen av februar 2011

• Kommunenes frist for å fremme sine kandidater til Norsk kulturskoleråd er 7. mars 2011

• Hvem som mottar Drømmestipendet 2011 offentliggjøres 8. juni 2011

• Drømmestipendet har egen hjemmeside: www.drommestipendet.no

Les flere nyheter!