Innspillsseminar for Kulturutredningen 2014 - oppdatert med filminnslag

img_444.JPG
KOM OG LYTTET: Utvalgsleder Anne Enger (foran) på Innspillsseminar i Trondheim.
09.04.2012 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Innspillsseminar for Kulturutredningen 2014 - oppdatert med filminnslag

TRONDHEIM: På tide med en nasjonal kulturpolitikk for barn og ungdom? Så spør arrangørene av et seminar i Trondheim 25.-26. juni, og håper på mange gode innspill til Kulturutredningen 2014.

 

Se invitasjon og program

 

Utvalgsleder Anne Enger og representanter fra både Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektoratet er til stede for å ta i mot hva 150 konferansedeltakere har å spille inn til Kulturutredningen.

 

INNLEDNING: Utvalgsleder Anne Enger på innspillsseminar i Trondheim. 

 

 

Seminaret i Trondheim arrangeres i forbindelse med UKM-festivalen, av Norsk kulturskoleråd, UKM Norge og Norsk Kulturforum. Rica Nidelven Hotel er arrangementssted.

 

Målgruppen for seminaret er kulturskoleansatte, kulturledere og andre kulturansatte i kommuner og fylkeskommuner, UKM-arrangører, kulturpolitikere og ungdomspolitikere.

 

Kulturutredningen 2014 er satt ned av Regjeringen for å utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005, og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står foran i årene som kommer. Sentralt i kulturpolitikken etter 2005 er Kulturløftet I og Kulturløftet II. I januar 2013 skal utvalget - som ledes av Anne Enger - legge fram sine vurderinger i form av en NOU (offentlig utredning).

 

Blant innlederne på seminaret er utvalgsleder Anne Enger, direktør Inger Anne Westby i Norsk kulturskoleråd, styreleder Bård Eidet i UKM Norge og styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

 

 INNSPILL OM KULTURSKOLE: Ved Geir Toskedal, rektor ved Karmøy kulturskole.

 

 

INNSPILL OM KULTURSKOLE: Ved Trygg Jakola, konstituert styreleder i Norsk kulturskoleråd.

Les flere nyheter!