Konferanse om nytt prosjekt: Videregående kulturkompetanse

img_414.jpg
SAMORDNING ER MÅLET: Trolig kan både kulturskolen, den videregående skolen og DKS tjene på å samordne sine ressurser. (Foto: Stock Photo)
23.04.2012 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Konferanse om nytt prosjekt: Videregående kulturkompetanse

OSLO: Kulturskolen bør videreutvikles til å bli en ressurs også for den videregående skolen. Sånn tenker en i Norsk kulturskoleråd, og dette ble utgangspunktet for et nytt prosjekt som nå for alvor startes opp med en konferanse i Oslo fredag 27. april.

 

Påmelding til konferansen er fortsatt mulig her

 

Konferanseprogrammet

 

 

Prosjektet fulle tittel er ”Kulturskolen og DKS - en arena for ungdoms utvikling av kulturkompetanse”. For å oppnå prosjekts målsetting ønsker en naturlig nok å etablere samarbeid mellom lokale kulturskoler og videregående skoler med musikk-, dans- og dramalinjer (MDD).

 

– Derfor har vi spesialinvitert representanter for videregående skoler med slike tilbud og kulturskoler i kommunene hvor disse skolene fins. Disse er utvalgt blant annet ut i fra et ønske om å få deltakelse fra ”hele landet” samt å få med skolemiljø som allerede har erfaringer fra samarbeid mellom MDD-linje og kulturskole, sier prosjektleder Åste Selnæs Domaas.

 

Men Selnæs Domaas presiserer at konferansen ved Norges musikkhøgskole i Oslo også er ment for andre interesserte skoler, og påmelding kan altså fortsatt gjøres her.

 

Norsk kulturskoleråd har fått stimuleringsmidler til prosjektet fra Utdanningsdirektoratet.

 

Prosjektmål

 

Målet for prosjektet er konkretisert slik:

 

Samordne allerede eksisterende ressurser i kulturskole, Den kulturelle skolesekken (DKS) og videregående skoler med MDD, med fokus på:

  • Kulturskolen som lokal ressurs for DKS og videregående skole med MDD

  • DKS som felles ressurs for kulturskole og videregående skole med MDD

  • Videregående skole med MDD som regional ressurs, gjennom synergieffekter av samarbeid med DKS og kulturskole

 

I løpet av prosjektperioden ønsker en å utvikle modeller for samarbeid mellom de tre involverte partene. Aktuelle stikkord for utviklingen av samarbeidsmodeller vil være lærersamarbeid, prosjektsamarbeid, talentutvikling, samarbeid om lærerstillinger, tiltak mot frafallsproblematikk i både videregående skoler og kulturskoler samt DKS som felles ressurs for kulturskole og videregående skole med MDD.

 

Fire todagerssamlinger - to skoleår

 

Prosjektet tenkes organisert som fire todagerssamlinger i løpet av skoleårene 2012-2013 og 2013-2014 samt fagdager med ulike tema mellom samlingene. Norges musikkhøgskole i Oslo foreslås som arena for samlingene, mens fagdagene trolig lokaliseres til noen av deltakerskolenes kommuner.

 

Påmelding til konferansen er mulig her

Les flere nyheter!