Relanserer heldagsskoletanken - og kanskje er kulturskolen med

img_419.jpg
RELANSERER HELDAGSSKOLETANKEN: Trond Giske ivrer for heldagsskolen. (Foto: Nærings- og handelsdepartementet)
27.04.2012 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Relanserer heldagsskoletanken - og kanskje er kulturskolen med

OSLO: Nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap) relanserer den gamle Arbeiderparti-saken om innføring av heldagsskole, og utelukker ikke at kulturskolen skal spille en rolle i så måte.

 

– Vi kan ikke ha et mål om en tradisjonell skole fra åtte til fire. Jeg snakker om en variert dag som veksler mellom fag, læring, fysisk aktivitet, lek og lekser. Kanskje kan kulturskolen komme inn. Tanken er å lage et mer sømløst løp mellom de ulike aktivitetene, sier Giske til Bergens Tidende.

 

– Vi må erkjenne at kvalitet koster. Det finnes ingen Rimi-vei til en god skole, sier Giske til Bergens Tidende.

 

Giske leder arbeidet som skal lede fram til Aps nye kunnskapspolitikk som skal vedtas og programfestes våren 2013. Han skal ikke legge fram sine forslag til ny politikk før i september.

 

– Det er helt sikkert mye å hente på bedre organisering og bedre bruk av pengene, men vi kommer ikke utenom at kvalitet koster. Vi må gjøre begge deler. Gode lærere koster, gode nok skolebygg koster, godt læremateriell koster, sier Giske til Bergens Tidende.

 

I samme intervju legger han til at det viktigste tiltaket vil være å skaffe flere lærere for å kunne gi bedre tilpasset opplæring. Han ønsker en åttetimers skoledag hvor læring spres over en større del av dagen, og inkluderer dagens skolefritidsordning (SFO).

Les flere nyheter!