Kulturskolerektor fikk svar fra kunnskapsministeren

img_713.JPG
FIKK SVAR: Bjørn Morten Kjærnes er glad for svar fra kunnskapsministeren, selv om han fortsatt er skuffa over bortfallet av støtte til kulturskoletimen.
29.04.2014 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Kulturskolerektor fikk svar fra kunnskapsministeren

SKI: Fredag fikk kulturskolerektor Bjørn Morten Kjærnes i Ski et ettelengtet svar fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

I begynnelsen av mars sendte rektoren ved Kontra kulturskole i Ski brev til både kunnskapsministeren og kulturministeren, der han tok opp musikk- og instrumentalundervisning i grunnskolen og forskning som viser at musikk har positiv effekt på barns læringsevne.

 

Her er brevet Kjærnes skrev

 

I midten av mars svarte Kulturdepartementet at brevet utelukkende berørte kunnskapsdepartementets område, og at Røe Isaksen måtte svare.

 

Fredag 25. april kom svaret fra Røe Isaksen.

 

Hele svaret er gjengitt på Østlandets Blads nettsted her

 

Hjernetrim med klarinett

 

"Det er full aksept i grunnskole og departement for tanken om at motorisk utvikling er viktig stimulans for barns læring. Det jeg aldri ser foreslått, er å bruke de midlene som stimulerer mest. Spiller en elev klarinett, brukes 85 prosent av hjernens motoriske kontrollkapasitet. Løper han eller spiller fotball, er det cirka det halve", skrev Kjærnes, og påpekte at mange land som skårer høyt i Pisa-undersøkelsen, har instrumentalundervisning i skoletiden.

 

I sitt svar skriver Røe Isaksen blant annet:

 

"OECD ga i fjor ut en rapport som undersøker de estetiske fagenes rolle i skolen og om kunst og kultur fremmer læring i andre fag. OECD konkluderer med at selv om det finnes forskning som viser positiv effekt av estiske fag, må vi fortsatt være forsiktig med å for eksempel si at hvis du har mye musikk så lærer du mer matematikk. Vi må være forsiktige med bruk av kausale årsaksforklaringer, rett og slett."

 

Etterlyste 177 millioner

 

Kjærnes etterlyste de 177 millioner kronene som den blåblå regjeringa har fjerna i støtte til kulturskoletimen, den nye tilbudet som den rødgrønne regjeringa opprettet.

 

Til det skriver kunnskapsministeren:

 

«Denne regjeringen valgte å fjerne kulturskoletimen og omdisponere de 177 mill. som var satt av til dette. Det er fortsatt rom for at kommunene lokalt kan finne gode samarbeidsformer mellom skolen/SFO og kulturskole. Regjeringen har tillit til at kommunene finner gode løsninger på dette uten statlig innblanding.»

 

Bjørn Morten Kjærnes er glad for å få svar, noe Røe Isaksen forsikret ham om at ville komme senest dagen før svaret faktisk kom. Da møttes de to på Kulturskolenes lederkonferanse 2014 i regi av Norsk kulturskoleråd, Norges musikkhøgskole og Norges Musikkorps Forbund.

 

Røe Isaksen som var foredragsholder på konferansen, kom rett fra pressekonferanse der han sammen med kulturminister Widvey ble overrakt en rapport fra den regjeringsoppnevnte ekspertgruppa for kunst og kultur i opplæringen.

 

– Vi er mange som mener det samme i øyeblikket, og Røe Isaksen ga uttrykk for at dette er tanker de tar på alvor, sier Kjærnes til Østlandets Blad.

 

Harmonerer ikke

 

– Det er veldig positivt at jeg fikk et ordentlig svar. Det er viktig at kunnskapsministeren konstaterer at kulturskolen er en skole, ikke en fritidsaktivitet, som hører inn under Kunnskapsdepartementet. Det er også veldig positivt at han skriver at kulturskolen skal være med i den videre utformingen av grunnskolen, sier Kjærnes til Østlandets Blad.

 

Kulturskolerektoren har imidlertid ikke sans for kunnskapsministerens svar når det gjelder kuttene til Kulturskoletimen.

 

– Det er positivt at han nevner at sosial og økonomisk bakgrunn ikke skal være utslagsgivende for å delta i kulturskolen, men det harmonerer ikke med at regjeringen har fjernet 177 millioner kroner til kulturskoletimen. I mange pressområder er kulturskolen blitt så dyr at noen ikke søker plass fordi inngangsbilletten er for høy, sier Kjærnes til Østlandets Blad.

 

 

 

 

Les flere nyheter!