Det nomineres: Årets kulturskolekommune 2014 skal kåres

img_687.jpg
HVEM FÅR PRIS? Årets kulturskolekommune 2014 kåres i april, nominasjonen av kandidater er godt i gang. (Foto: ngw.nl)
24.02.2014 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Det nomineres: Årets kulturskolekommune 2014 skal kåres

OSLO: Torsdag 24. april skal kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen dele ut prisen Årets kulturskolekommune 2014. Nå nomineres det gode kandidater rundt om i kulturskolelandet vårt.

 

Kunnskapsministeren stiller på Kulturskolenes lederkonferanse 2014 med to viktige oppgaver: holde åpningsforedraget og dele ut prisen Årets kulturskolekommune 2014.

 

Prisen Årets kulturskolekommune er utdelt av Norsk kulturskoleråd 13 ganger, og Tana kommune fikk den sist den ble utdelt.

 

I forkant av selve utdelinga gjøres det et grundig kartleggingsarbeid i Norsk kulturskoleråds fylkesavdelinger og regioner, for å finne de beste kandidatene til prisen og deretter nominere dem. Juryen skal få de aktuelle kandidatene til vurdering i slutten av mars, og så overfor sentralstyret fremme et forslag på kandidater. Norsk kulturskoleråds sentralstyre har så siste ord i utnevnelsen.

 

I juryen vil det sitte representanter fra to av Norsk kulturskoleråds samarbeidsorganisasjoner/-institusjoner samt Norsk kulturskoleråds direktør, Morten Christiansen. Kirsti Saxi, leder for Nasjonalt senter i kunst og kultur i opplæringen, har sagt ja til være med i juryen. Det samme har Helge Eide fra KS.

 

Torstein Siegel, daglig leder for Ungdommens kulturmønstring, har takket ja til å være varamedlem til juryen. 

 

Stein Erik Hansen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, er jurysekretær i år.

 

Slik er kriteriene det juryeres ut fra: Prisen som ”Årets kulturskolekommune” tildeles en kommune som både faglig, økonomisk og administrativt viser at den prioriterer tilbudet særlig høyt og kan tjene som en foregangskommune overfor andre både i forhold til utviklingen av kulturskolen som skoleslag og som kommunalt resurssenter.

 

Disse har tidligere blitt Årets kulturskolekommune

 

2012: Deanu / Tana

2010: Fjell

2007: Fredrikstad

2006: Skien

2005: Eidsvoll

2004: Østre Toten

2003: Asker

2002: Tromsø

2001: Bergen

2000: Porsgrunn

1999: Trondheim

1998: Kåfjord

1997: Namsos

 

 

Les flere nyheter!