Kulturkroner å hente for unge som viser initiativ

img_692.jpg
img_692.jpg
28.02.2014 Egil Hofsli (tekst) Bill Chance (foto)
Del på:

Kulturkroner å hente for unge som viser initiativ

OSLO: For første gang i historien gir Norsk kulturråd barn og unge muligheten til å søke penger selv til egne prosjekt gjennom pilotprosjektet Ung respons.

 

Hva synes egentlig barn og ungdom om kunst og kultur? Kulturrådet inviterer barn og unge til å si sin hjertens mening.

 

Kulturrådet har flere ordninger om kunst og kultur som er rettet mot barn og unge. Tanken bak disse ordningene er at de er viktige og nødvendige for barnas personlige utvikling og for å få fram deres talent og egenskaper. Men hva opplever og tenker de selv om kunst?

 

Med prosjektet Ung respons vil Norsk kulturråd at de unge fra 6 til 19 år selv skal si hva de mener.

 

– I mars utlyser vi midler under navnet Ung respons til disse målgruppene, slik at de selv kan sette ord eller uttrykk på sine egne tanker og opplevelser. De kan for eksempel si noe om en teaterforestilling ved å lage en utstilling, film, sang eller hva det måtte være. Det er opp til de unge selv, sier Janne Mæle, praktikant ved kunst- og kulturavdelingen i Norsk kulturråd.

 

Utlysningen lanseres 10. mars, med plakater på skoler, kulturskoler, SFO og fritidsklubber over hele landet. På prosjektets egen nettside vil det publiseres en video med kommentatorene Asbjørn Myhre og Martin Lund fra NRK Super-serien ”Kampen”.

 

Videoen vil også bli distribuert på sosiale medier.

 

På prosjektets hjemmeside kan de unge søke om midler ved å fylle ut et enkelt søknadsskjema der de sier hvilken kunstopplevelse de vil si noe om og hvordan de vil gjøre det.

 

– Det vil også være en instagramkonkurranse for de som ønsker å respondere umiddelbart og som ikke nødvendigvis trenger penger til å gjennomføre et prosjekt. De beste ideene får støtte og de beste prosjektene og de beste instagrambildene vil legges ut på nettsiden i januar 2015 samt være med i en mønstring våren 2015, sier Mæle.

 

Det er kulturrådets utviklingsprosjekt Kunstløftet som står bak tiltaket Ung respons. Målet er å bidra til økt interesse, kvalitet og anerkjennelse for kunst for de unge

 

Mer om prosjektet her

 

 

Les flere nyheter!