Høringskonferanse om Det muliges kunst

img_727.JPG
INNLEDER: Ekspertgruppas leder, Eirik Birkeland, innleder høringskonferansen med å begrunne de ti rådene som gis i rapporten.
02.06.2014 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Høringskonferanse om Det muliges kunst

OSLO: Torsdag 12. juni blir det høringskonferanse om rapporten Det muliges kunst, som Ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen framla i april. Norsk kulturskoleråd stiller topptungt, for å tale kulturskolens sak.

 

Det er Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet som i fellesskap inviterer til høringskonferanse på Grand Hotel i Oslo. Invitasjonen har gått åpent til alle miljøer som har aktiviteter på området kunst og kultur for barn og unge i opplæringen.

 

Arrangørene håper på representasjon fra alle landsdeler, Den kulturelle skolesekken, kulturskoler, skoleeiere/-ledere, lærere, utøvere/kunstnere, formidlere, lærerutdanningen, barnehagelærerutdanningen, den høyere kunstutdanningen, kunstinstitusjoner med flere.

 

Konferansen varer fra kl. 09.30 til 15.30, og det er ekspertgruppas leder, Eirik Birkeland, som innleder med å begrunne de ti rådene som gis i rapporten. Deretter inviteres deltakerne til å drøfte og gi kommentarer til anbefalingene. Det ønskes både muntlige og skriftlige innspill på konferansen, og deltakerne vil også kunne sende inn høringssvar i etterkant, fram til og med 20. juni 2014.

 

Norsk kulturskoleråd sender følgende delegasjon til høringskonferansen: styreleder Nils R. Sandal, direktør Morten Christiansen, assisterende direktør Merete Wilhelmsen, fagkoordinator Åste Selnæs Domaas samt lederne for fylkesavdelingene i Finnmark og Sør-Trøndelag, henholdsvis Arne Leikvold og Nils Graftås.

 

Les rapporten "Det muliges kunst"

 

Mer om rapporten og innspill i etterkant av den

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les flere nyheter!