Ny bok viser vei inn i unges kreative prosesser

img_732.jpg
FORSIDA:
05.06.2014 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ny bok viser vei inn i unges kreative prosesser

BERGEN: Med en ny bok ønsker Bergen kulturskole å vise vei inn i barn og unges kreative prosesser innen visuell kunst. Både lærere og elever samt eksterne ressurspersoner har bidratt med tekst og bilder.

 

Boka kan bestilles ved å sende en e-post til bergen.kulturskole@bergen.kommune.no.

Boka koster 200 kroner pluss porto.

 

”Åpne sinn - barn og unge i skapende arbeid” viser vei inn i barn og unges kreative prosesser innen keramikk, film/animasjon, billedkunst, performance og billedkunst fordypning - som er de fem ulike visuelle fagtilbudene som Bergen kulturskole gir. Felles er fokuset på å la elevene få utforske og utfolde seg”.

 

Det skriver redaktør Siri Breistein i bokas forord. Videre skriver hun:

 

”Elevenes opplevelser, arbeid og erfaringer er bokens sentrale utgangspunkt. Her får barn og unge ikke bare vist litt av sin visuelle produksjon, de bidrar også med egne tekster, intervjuer, sitater og to av elevene har også hatt plass i redaksjonen. I tillegg har vi også invitert fagpersoner til å bidra med tekster, og med disse bidragene ønsker vi å løfte frem betydningen av visuell kunst og viktigheten av å satse på kunstneriske fag i den norske skolehverdagen.”

 

240 elever bidrar

 

Alf Bugge Gjerstad, fagsjef for visuelle kunstfag ved Bergen kulturskole, er ansvarlig redaktør for boka, som ble sluppet på markedet torsdag 5. juni. Han har hatt med seg mange kulturskolekolleger i redaksjonen. Og så er elevenes bidrag essensielle:

 

– 240 elever er representert med bilder av deres arbeid samt beskrivelse av en del prosjektarbeid og prosess, sier Bugge Gjerstad.

 

I tillegg kommer bidrag fra og med følgende eksterne personer: Kurt Johannessen (performancekunstner), Hanne Algot Jeppesen (rektor ved Århus Billed- og medieskole), Fabiola Charry (fagkoordinator for visuell kunst i Norsk kulturskoleråd), Oded Ben-Horin (lærer ved Høgskolen i Stord/Haugesund), Paula Crabtree (rektor ved Kunsthøgskolen i Bergen), Grethe Unstad (rektor ved Kunstskolen i Bergen komnune), Anita Bertheussen (fagkoordinator for formgivingsfag og design og håndverk ved Olsvikåsen videregående skole) og Kjetil Røed (kunstanmelder).

 

– Boken skal selges til våre egne elever. I tillegg ønsker jeg å formidle boken til alle landets kulturskoler, til politikere, samarbeidsparter og kulturadministrasjoner. Det bør bli en enestående og inspirerende bok om faget, sier ansvarlig redaktør Alf Bugge Gjerstad.

 

Avslutningsavis litt mer fra redaktør Siri Breisteins forordstekst:

 

”Målet med «Åpne sinn» er å feire åpenheten, undringen og nye måter å se verden på. I møte med visuell kunst finner barna rom for tankespinn og fantasilek. Et møte med det visuelle kan åpne opp for nye uante rom og uvante meninger, for her finnes ingen riktige svar eller dumme svar, bare et sett med våkne øyne som har lyst til å gå på oppdagelse i det ukjente. Her ligger det verdifulle med kunstmøter og kreative prosesser, da det blir en reise innover for å finne egne tanker og assosiasjoner.”

 

 

Les flere nyheter!