KUL-TUR-invitasjon

img_736.JPG
TALENT MØTER MENTOR: Møter mellom talenter og mentorer, som Arve Tellefsen, er en viktig del av kompetanseutviklingsprogrammet KUL-TUR.
12.06.2014 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

KUL-TUR-invitasjon

OSLO: Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeider om kompetanseutviklingsprogrammet KUL-TUR , og vil nå ha nye kulturskoler med i KUL-TUR 2015-2017.

 

KUL-TUR fokuserer kulturskolenes formidling og framføring av kunst og kultur i lokalsamfunnet. Samarbeidet er unikt i norsk sammenheng, og utviklet i fellesskap med stor verdi for begge parter.

 

Kulturskoler i Harstad, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo var med i første runde av KUL-TUR. Over 300 kulturskolelærere har deltatt i et kursprogram med tema som formidling, fremføring og kulturproduksjon.

 

Fra 2015 starter et nytt treårig KUL-TUR-prosjekt, og nye kulturskoler fra Norsk kulturskoleråds medlemskommuner inviteres med.

 

KUL-TUR 2015-2017 - invitasjon

 

Nå kan kulturskoler hjemmehørende i Norsk kulturskoleråds medlemskommuner søke om deltakelse i KUL-TUR 2015-2017.

 

 

Søknadsfrist: 1. september 2014.

 

 

 

 

Les flere nyheter!