Møter Kunnskapsdepartementet

img_726.jpg
img_726.jpg
05.06.2014 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Møter Kunnskapsdepartementet

OSLO: Kunnskapsdepartementet har invitert Norsk kulturskoleråd til et møte 11. juni, for å få til en dialog om rådene i rapporten "Det muliges kunst", som Ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen la fram i april.

 

Møtet er på administrativt nivå og Kunnskapsdepartementet vil være representert med folk fra opplæringsavdelinga og barnehageavdelinga.

 

Norsk kulturskoleråd stiller trolig med styreleder Nils R. Sandal, direktør Morten Christiansen, assisterende direktør Merete Wilhelmsen samt Bjørn Skjelstad, leder i Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag og ordfører i Verran kommune.

 

Den nevnte ekspertgruppa la fram sin rapport 24. april. I denne gir gruppa ti råd om hvordan samarbeid og koordinering mellom sektorene kunnskap og kultur bør styrkes. Som en oppfølging av rapporten arrangerer Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet 12. juni en høringskonferanse i Oslo. Og det er i forkant av denne at Kunnskapsdepartementet ønsker å snakke med fagmiljøene som berøreres direkte av rådene i rapporten, og som mottar støtte fra Kunnskapsdepartementet.

 

Departementet ønsker en dialog med Norsk kulturskoleråd rundt rapportens ulike forslag og betydningen disse vil kunne få for det videre arbeidet.

 

Se nyhetssak om høringskonferansen

 

 

 

Les flere nyheter!