UH-sektoren

img_734.JPG
INTENSJONSAVTALE: Norsk kulturskoleråd og UH-sektoren i Midt-Norge har inngått en intensjonsavtale.
11.06.2014 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

UH-sektoren

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd og fire tunge utdanningsinstitusjoner i Midt-Norge forener krefter og vil styrke samarbeidet mellom kunstfagmiljø og pedagogikkmiljø samt relevante utdanninger i UH-sektoren.

 

Her kan du lese hele intensjonsavtalen

 

Norsk kulturskoleråd og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) har inngått en kunstfaglig og kunstpedagogisk intensjonsavtale. Innen årsskiftet skal denne erstattes av en samarbeidsavtale.

 

Styrke refleksjonskompetansen

 

Et sentalt mål med samarbeidet er å styrke refleksjonskompetansen i og rundt det kulturskolerelaterte feltet. Avtalepartnerne sier i avtaleteksten at det er behov for en mer artikulert tenking blant aktørene som opererer i spenningsfeltet mellom utdanningssektor og kunst-/kultursektor.

 

I avtaleteksten heter det videre at "samarbeidet mellom Norsk kulturskoleråd og UH-sektoren vil løfte det kulturskolerelaterte feltets særegne ekspertise og mandat, og styrke den profesjonelle kunstpedagogs autonomi i skole og samfunn. I dette ligger både pedagogutvikling og lederutvikling, utvikling av praksisfelt ved å bruke kulturskolen som praksisarena for GLU (grunnskolelærerutdanning), BLU (barnehagelærerutdanning), PPU (praktisk-pedagogisk utdanning), 5LU (femårig lærerutdanning), utdanningsfelt og forskningsfelt, som for eksempel IRISforsk og NorArt".

 

Bakgrunn for avtalen

 

Om bakgrunnen for avtalen skrives det følgende i avtaleteksten:

 

"Arbeidet med å bistå kommunene i utvikling av kulturskolen er et stort, sammensatt og krevende arbeid. Av den grunn har Norsk kulturskoleråd gjennom mange år etablert et bredt nettverk og samarbeid med sentrale, nasjonale aktører, institusjoner og organisasjoner innen kunst-, utdannings- og kulturfeltet over hele landet.

 

Med Norsk kulturskoleråd som det nasjonale senteret for kulturskoleutvikling og kulturskolerealtert forskning er man avhengig av et tett samarbeid med et utdannings- og forskningsmiljø av nasjonal og internasjonal størrelse. Dette forskningsmiljøet må omfatte flere av kulturskolens fagområder, ha fokus på tvers av kunstfag, og ha nedslagsfelt i hele spekteret av aldersgrupper som utgjør kulturskolens målgruppe. Det vil si barnehage, grunnskole, videregående skole og høyere utdanning".

  

Her kan du lese hele intensjonsavtalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les flere nyheter!