Klar melding fra kulturskolerådet til departementene

img_739.JPG
BEREDT FOR SENTERROLLE: - Vi har det som skal til for å være Nasjonalt senter for kulturskoleutvikling og kulturskolerelatert forskning, sier styreleder Nils R. Sandal og Norsk kulturskoleråd.
19.06.2014 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Klar melding fra kulturskolerådet til departementene

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har levert sitt høringsinnspill til rapporten "Det muliges kunst". Der anser rådet seg som en nødvendig og likeverdig partner til et eventuelt reetablert Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

 

Her kan du lese hele høringsinnspillet

 

Rapporten "Det muliges kunst ble laget av den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen.

 

Klar for senterrolle

 

I innspillets konklusjon skrives det som følger:

 

"Kulturskolerådet har i store trekk bifalt det arbeidet som er gjort av ekspertgruppen som har jobbet frem rapporten ”Det muliges kunst”. Vi er også enige om at det er svært viktig å sette et søkelys på kunst og kultur i opplæringen, og er bekymret for en utvikling som toner ned kulturell dannelse og kompetanse som en grunnleggende verdi i samfunnet.

 

Derfor er Norsk kulturskoleråd tydelig på sin egen rolle som Det nasjonale senteret for kulturskoleutvikling og kulturskolerelatert forskning. Gjennom den måten kulturskolerådet er bygd opp, med en demokratisk og landsomfattende organisasjon, er kulturskolerådet den eneste organisasjon av en slik nasjonal dimensjon som har den kompetanse og oversikt som skal til for å bringe kulturskoleutviklingen videre.

 

På dette grunnlag ser vi Norsk kulturskoleråd som en nødvendig likeverdig partner til et eventuelt reetablert Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen."

 

Her er rapporten "Det muliges kunst"

 

 

 

 

 

 

 

 

Les flere nyheter!