Rammeplanseksjonen

Veiledning for lokalt rammeplanarbeid

Del på:

Veiledning for lokalt rammeplanarbeid

Denne veiledningen er ment å gi et felles forståelsesgrunnlag av Rammeplan for kulturskolen som helhet og hva lokalt arbeid med læreplaner innebærer.

 

Se informasjon om pdf-ens bokmerker nederst i artikkelen.

 

 

Bakgrunnen for å utarbeide denne veiledningen er blant annet ambisjonen om at den nye rammeplanen for kulturskolen, Mangfold og fordypning, skal bidra til økt kvalitet i alle landets kulturskoler gjennom tydeliggjøring av kulturskolen som ett skoleslag.

 

Rammeplanen ble vedtatt på Norsk kulturskoleråds landsmøte i 2014, og er dermed en plan som alle medlemmer i kulturskolerådet har vært med på å vedta. Det vil si 419 av Norges 428 kommuner per høsten 2014. Vi håper at denne veiledningen kan være et nyttig grunnlag for gode prosesser når rammeplanen skal implementeres.

 

Veiledningen skal være et insentiv til kulturskoleeier og kulturskolens ansatte til å arbeide med rammeplanen i sin fulle bredde og dybde. I dette ligger et tydelig fokus på ett av suksesskriteriene for å få en plan som denne til å virke: en aktiv skoleeier, som gjennom vedtak og oppfølging av vedtak medvirker til at kommunen tar planen i bruk.

 

Tidligere utdanningsdirektør i Vest-Agder, Gunnar Skaar, er den som i all hovedsak har ført veiledningen i pennen. Sammen med Norsk kulturskoleråds assisterende direktør Merete Wilhelmsen og kulturskolerådets fagsjef Åste Selnæs Domaas har han utgjort veiledningens redaksjon.

 

Veiledningen har blitt kvalitetssikret av ei referansegruppe bestående av Kristin Geiring (fagsjef ved Bergen kulturskole), Marja Lyngra Høgås (rektor ved Ringerike kulturskole og kulturleder i Ringerike kommune), Vidar Hjemås (rektor ved Trondheim kommunale kulturskole) og Tone Norbeck (rektor ved Oppdal kulturskole).

 

Rammeplanen er et dokument vi i Norsk kulturskoleråd håper kan gi kommunene en unik mulighet til å sette kulturskoleutvikling og -kvalitet på agendaen. Forhåpentligvis vil denne veiledningen være et nyttig bidrag i dette arbeidet.

 

Informasjon om pdf-ens bokmerker

 

Merk: Denne pdf-en inneholder bokmerker som gjør det lett å manøvrere i dokumentet. Dessverre klarer ikke alle nettlesere å åpne en pdf av denne typen slik at bokmerker-funksjonen er tilgjengelig. Internet Explorer gjør det. Likeså fungerer bokmerkene om du først laster ned pdf-en og deretter åpner dokumentet i f.eks. Adobe Reader. 

Kontakt meg gjerne

Åste Selnæs Domaas sh.JPG
Åste Selnæs Domaas
leder for veiledning og rammeplanutvikling
+47 91 74 65 89
Sentral i utarbeidelsen av veiledningsmateriell knytta til rammeplanen.