Inderøy Årets kulturskolekommune 2018

2018 Årets kulturskolekommune 5.4.JPG
PRISOVERREKKELSE: F.v.: Nils R. Sandal (styreleder, Norsk kulturskoleråd), Marianne Vanem (prosjektleder, AKSET kultur- og skolesamfunn), Sigrid Bjerkan (rektor, Inderøy kulturskole), Ida Stuberg (ordfører, Inderøy kommune), Anna Rennemo (inspektør, Inderøy kulturskole), Merete Wilhelmsen (assisterende direktør, Norsk kulturskoleråd).
05.04.2018 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Inderøy Årets kulturskolekommune 2018

OSLO: Inderøy er Årets kulturskolekommune 2018. Prisen ble i dag overrakt trønderkommunen på Lederkonferansen 2018.

 

Prisen Årets kulturskolekommune utdeles av Norsk kulturskoleråd. Den tildeles kommuner som gjennom sin kulturskolevirksomhet viser at de prioriterer tilbudet særlig høyt, samtidig som de kan tjene som foregangskommuner overfor andre.

 

Dette er 18. gang prisen utdeles. Det er tredje gang prisen går til en kommune i Trøndelag: Namsos mottok prisen i 1997, Trondheim i 1999.

 

I år var fire kommuner nominert til prisen. I tillegg til Inderøy var det Bærum (Akershus), Larvik (Vestfold) og Sømna (Nordland).

 

Høytidelig overrekkelse

 

I Oslo var det ordfører Ida Stuberg som mottok prisen på vegne av prisvinneren Inderøy. Hun hadde selskap på podiet av viktige medarbeidere: Kulturskolerektor Sigrid Bjerkan, kulturskoleinspektør Anna Rennemo og Marianne Vanem, prosjektleder ved AKSET kultur- og skolesamfunn. Prisen ble overrakt Inderøys utsendte av Norsk kulturskoleråds styreleder Nils R. Sandal og assisterende direktør Merete Wilhelmsen.

 

Juryen som har vurdert årets nominerte kommuner har bestått av Kirsti Saxi (senterleder, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen), Erling Lien Barlindhaug (avdelingsdirektør for utdanning i KS) og Morten Christiansen (direktør, Norsk kulturskoleråd). Juryen leverte sin innstilling til Norsk kulturskoleråds sentralstyre, som fattet det avgjørende vedtaket i saken.

 

Juryens uttalelse om Årets kulturskolekommune 2018

 

Juryen merker seg Inderøy kommunes aktive politikk overfor sin kulturskole, hvor en har lagt til rette for kulturskolen kan virke som et aktivt ressurssenter innen oppvekstsektoren. Dette kommer spesielt til syne gjennom etableringen av AKSET kultur- og skolesamfunn.

 

AKSET er en samlokalisering av seks pedagogiske og kulturelle virksomheter som har et tett og gjennomgripende samarbeid. Den daglige samhandlingen med Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy videregående skole, Inderøy bibliotek og Inderøy kulturhus har styrket Inderøy kulturskoles posisjon som ressurssenter for oppvekstsektoren samt for andre aktører i kommunen. Dette oppleves som en innovasjon som kan stå som eksempel for andre kommuner.

 

Inderøy kulturskole har en solid forankring i kommunens kulturpolitiske ambisjoner, noe som er nedfelt i ulike deler av kommunens planverk – som for eksempel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 og i Kulturplan 2013-2025. Disse gir uttrykk for ambisjoner som er ledende for alt kulturarbeid og for all utvikling i kommunen.

 

Juryen noterer seg også – med plusstegn i margen – at rammeplan for kulturskolen, «Mangfold og fordypning», ble politisk vedtatt i Inderøy kommune våren 2017 og dermed er retningsgivende for drift og utvikling av Inderøy kulturskole.

 

Tidligere prisvinnere

 • 2017: Ås (Akershus)
 • 2016: Kongsberg (Buskerud)
 • 2015: Kvinnherad (Hordaland)
 • 2014: Stavanger (Rogaland)
 • 2012: Tana/Deanu (Finnmark)
 • 2010: Fjell (Hordaland)
 • 2007: Fredrikstad (Østfold)
 • 2006: Skien (Telemark)
 • 2005: Eidsvoll (Akershus)
 • 2004: Østre Toten (Oppland)
 • 2003: Asker (Akershus)
 • 2002: Tromsø (Troms)
 • 2001: Bergen (Hordaland)
 • 2000: Porsgrunn (Telemark)
 • 1999: Trondheim (Sør-Trøndelag, nå Trøndelag)
 • 1998: Kåfjord (Troms)
 • 1997: Namsos (Nord-Trøndelag, nå Trøndelag)

Les flere nyheter!