Applaus etter premiere for Kulturbarn 0-8

18.10.2018 Egil Hofsli (tekst og foto) Lars Opstad (foto)
Del på:

Applaus etter premiere for Kulturbarn 0-8

OSLO: Kulturbarn 0-8 er tittelen både på et prosjekt og en konferanse som fokuserer kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i arbeidet med de yngste barna. Den første konferansen, ble arrangert i Oslo 17.–18. oktober 2018.

 

Tom Remlov holdt hovedforedraget. Remlov (bildet t.h.) er teatersjef ved Riksteatret, og hans foredrag på konferansen Kulturbarn 0-8 hadde tittelen "Om helse og livsmestring - om kvalitet og dannelse".

 

Her kan du se konferansen via strømming på kulturskoletanken.no

 

Fotoreportasje fra konferansen finner du her

[Sist oppdatert: Torsdag 18. oktober kl. 13.50]

 

Arenaen for konferansen var Kulturtankens hovedkontor i Nydalen. Kulturtanken er en av konferansens tre arrangører, Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen/Nord Universitet er de to andre.

 

Program for konferansen

Omtaler av bidragsytere og innhold

Flyer om konferansen Kulturbarn 0-8 2018

 

Faglig møteplass for flere yrkesgrupper

 

Konferansen Kulturbarn 0-8 var en faglig arena og møteplass for lærere på grunnskolens fire første trinn, ansatte i barnehage og kulturskole, bibliotekansatte og kulturarbeidere, produsenter for alle kunstarter og alle andre som er engasjert i og opptatt av kunst, kultur, kreativitet og kompetanse for aldersgruppen fra null til åtte år.

 

Arrangørene har som intensjon å tilby spennende og nyttige foredrag og verksted, rom for erfaringsdeling og gode kunstneriske innslag.

 

Viderføring av Kykeliky-konferansene

 

Kulturbarn 0-8 er en videreføring av Kykeliky-konferansene som har vært gjennomført i samarbeid med utdannings- og forskningsmiljø i Trondheim, Tromsø, Oslo og Bergen. Arrangørene av denne nye konferansen, og prosjektet den er en del av, ønsker å tydeliggjøre både målgruppe og innhold enda sterkere, og har derfor valgt derfor å bytte navn på samarbeidet til å bli Kulturbarn 0-8, med en videre forklaring som også innlemmer begrepet kompetanse. Derfor blir samarbeidets undertittel: «Kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i arbeidet med barn i aldersgruppen null til åtte år».


De fire områdene kunst, kultur, kreativitet og kompetanse er utgangspunkt for utvikling av tiltak for at disse instansene skal oppfylle sine individuelle og kollektive målsettinger. 

 

Senere i år utlyses en mulighet for å søke om å bli en av seks Kulturbarn-kommuner som vil få spesiell oppfølging av Kulturbarn-arrangørene i perioden 2019–2020. Mer om dette på kulturskoleradet.no i desember. Høsten 2020 skal det arrangeres en ny Kulturbarn 0-8–konferanse.

 

Tre innsatsområder

 

Strategien er delt i tre innsatsområder:

 

  • Helhetlig oppvekstmiljø gjennom samarbeid om kunst og kultur.
  • Kompetanse for kunst, kultur og kreativitet.
  • Kunst og kultur for helse og livsmestring.

Kulturbarn 0-8 ledes av en prosjektgruppe bestående av Ragnhild Bøhle (Kulturtanken), Kathrine Pedersen (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen) og Elin Kvernmoen (Norsk kulturskoleråd).

Les flere nyheter!