– Særdeles godt møte med Sanner og Skei Grande

2018 Statsrådmøte 26.10.jpg
STATSRÅDER OG KULTURSKOLERÅD: Heidi Hesselberg Løken (f.v.), Hans Willoch Bræin, Nils R. Sandal, kunnskaps. og integreringsminister Jan Tore Sanner, kulturminister Trine Skei Grande, Morten Christiansen, Merete Wilhelmsen. (Foto: Kulturdepartementet)
26.10.2018 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

– Særdeles godt møte med Sanner og Skei Grande

OSLO: Det ble et særdeles godt møte med statsrådene som skal lede arbeidet med stortingsmeldinga om kulturskolen. Vi fikk lagt et godt fundament for videre samarbeid som vi håper skal føre til ei god stortingsmelding som løfter skoleslaget opp og fram.  

 

Det sier direktør Morten Christiansen etter et møte mellom Norsk kulturskoleråd og kunnskapsminister Jan Tore Sanner og kulturminister Trine Skei Grande i spissen for delegasjoner fra begge departement.

 

De to statsrådene hadde invitert Norsk kulturskoleråd til møte for å informere om planen for arbeidet med stortingsmeldinga om kulturskolen og barne- og ungdomskultur samt sørge for en god dialog og godt samarbeid med kulturskolerådet i det videre arbeidet. Begge statsrådene sier at det er viktig å ha en god dialog med kulturskolerådet i arbeidet med å styrke kulturskolen. Møtet fant sted hos Kunnskapsdepartementet i Oslo.

 

– Vi opplevde begge statsrådene som oppriktig interessert i at det skal lages ei stortingsmelding som blir god for kulturskolen. Det ønsket samsvarer til fulle med kulturskolerådets ønske, og vi kommer til å sette av betydelige ressurser for å bidra til at meldinga blir god – selv om den blir en del av ei melding som omhandler både kulturskole og barne- og ungdomskultur, sier Christiansen.

 

Kunnskapsdepartementet har fått kritikk fra flere hold for beslutningen om å slå sammen kulturskolemeldinga og barne- og ungdomskulturmeldinga i ei stortingsmelding.

 

– Fra begge departement ble det på møtet uttrykt noe forundring over det de har opplevd som motstand mot en felles melding. For oss var det viktig å tydeliggjøre at Norsk kulturskoleråd uansett vil bidra tungt for at meldingsdelen om kulturskolen skal bli av god kvalitet, noe som gagner skoleslaget, sier Morten Christiansen. 

 

Kunnskapsdepartementets argument for dette er at en ved å lage ei stortingsmelding som både behandler kulturskolen og barne- og ungdomskultur, vil legge til rette for god og grundig behandling av kulturskolen samtidig som en kan få bedre sammenheng mellom de ulike satsingene innenfor kulturskole og barne- og ungdomskultur.

 

Les også: Sanner begrunner hvorfor det ikke blir en egen kulturskolemelding 

 

Kulturskolerådet til tjeneste

 

På møtet stilte begge departementene med både statsråder, politiske sekretærer og avdelingsdirektører. Det ble utvekslet kontaktinformasjon mellom disse og medlemmene kulturskolerådets delegasjon, slik at en framover skal få mest mulig flyt i samarbeidet.

 

Norsk kulturskoleråd stilte på møtet med styreleder Nils R. Sandal, nestleder Heidi Hesselberg Løken, direktør Morten Christiansen og assisterende direktør Merete Wilhelmsen. I tillegg var kulturskolerådets delegasjon supplert med rektor Hans Willoch Bræin, rektor ved Stavanger kulturskole. Bræin deltok fordi både departementene og kulturskolerådet så det tjenlig at en erfaren kulturskoleleder deltok på møtet får å dele sine tanker rundt både den kommende kulturskolemeldinga og status for skoleslaget.

Les flere nyheter!